המרחב הקהילתי

עיר אופניים 20-25

תכולת עבודה

אסטרטגיה / קהילה

תעודת זהות

מקום: תל אביב-יפו
שנת התחלה: 2019
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב הקהילתי

עיר אופניים 20-25

תל אביב-יפו, 2019

תכנית “עיר אופניים 20-25”, היא תכנית אסטרטגית המקודמת על ידי עיריית תל אביב-יפו, שמטרתה העלאת מספר רוכבי האופניים בעיר.

התכנית שואפת לצמצם משמעותית את מספר משתמשי הרכב הפרטי בגבולות העיר תוך הקצאה מחודשת של שטחים לטובת רוכבי האופניים – סלילת שבילי אופניים חדשים, סגירת רחובות מרכזיים והפיכתם למדרחובים ועוד.

החברה ערכה תכנית אסטרטגית לשיתוף ציבור המציעה לייצר הליך שיתוף אינקלוסיבי ורחב הנשען על גורמי עניין מגוונים המייצגים קבוצות שונות בעיר. התכנית מתבססת על ניהול עירוני רוחבי ושיח מתמשך בין העירייה והתושב בכל הנוגע לתחבורת האופניים בעיר

החברה ערכה תכנית אסטרטגית לשיתוף ציבור המציעה לייצר הליך שיתוף אינקלוסיבי ורחב הנשען על גורמי עניין מגוונים המייצגים קבוצות שונות בעיר

צוות מוביל


רות אברהם, ענבר גורדון

עיר אופניים 20-25

תעודת זהות

מקום: תל אביב-יפו
שנת התחלה: 2019
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / קהילה

קישור הועתק

החברה ערכה תכנית אסטרטגית לשיתוף ציבור המציעה לייצר הליך שיתוף אינקלוסיבי ורחב הנשען על גורמי עניין מגוונים המייצגים קבוצות שונות בעיר

תכנית "עיר אופניים 20-25", היא תכנית אסטרטגית המקודמת על ידי עיריית תל אביב-יפו, שמטרתה העלאת מספר רוכבי האופניים בעיר.

התכנית שואפת לצמצם משמעותית את מספר משתמשי הרכב הפרטי בגבולות העיר תוך הקצאה מחודשת של שטחים לטובת רוכבי האופניים - סלילת שבילי אופניים חדשים, סגירת רחובות מרכזיים והפיכתם למדרחובים ועוד.

החברה ערכה תכנית אסטרטגית לשיתוף ציבור המציעה לייצר הליך שיתוף אינקלוסיבי ורחב הנשען על גורמי עניין מגוונים המייצגים קבוצות שונות בעיר. התכנית מתבססת על ניהול עירוני רוחבי ושיח מתמשך בין העירייה והתושב בכל הנוגע לתחבורת האופניים בעיר

צוות מוביל


רות אברהם, ענבר גורדון

דילוג לתוכן