המרחב התרבותי

בית העם בנהלל

תכולת עבודה

פרוגראמה / שימור / תרבות

תעודת זהות

מקום: נהלל
שנת התחלה: 2017
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב התרבותי

בית העם בנהלל

נהלל, 2017

בית העם המיתולוגי בנהלל תוכנן ע”י האדריכל הנודע ריכרד קאופמן בסגנון הבינלאומי. במהלך שנות ה-80 של המאה ה-20 ננטש בית העם ועמד מוזנח במשך שנים. החברה ביצעה תכנון ופרוגראמה הכוללת תכנית כלכלית תפעולית

החברה ביצעה תכנון ופרוגראמה הכוללת תכנית כלכלית תפעולית

צוות מוביל


איריס לוטן, רות אברהם

בית העם בנהלל

תעודת זהות

מקום: נהלל
שנת התחלה: 2017
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

פרוגראמה / שימור / תרבות

קישור הועתק

החברה ביצעה תכנון ופרוגראמה הכוללת תכנית כלכלית תפעולית

בית העם המיתולוגי בנהלל תוכנן ע"י האדריכל הנודע ריכרד קאופמן בסגנון הבינלאומי. במהלך שנות ה-80 של המאה ה-20 ננטש בית העם ועמד מוזנח במשך שנים. החברה ביצעה תכנון ופרוגראמה הכוללת תכנית כלכלית תפעולית

צוות מוביל


איריס לוטן, רות אברהם

דילוג לתוכן