המרחב הקהילתי

גני תקווה

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / הפקה / קהילה

תעודת זהות

מקום: גני תקווה
שנת התחלה: 2020
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב הקהילתי

גני תקווה

גני תקווה, 2020

גיף זירה מקוונת

הזירה המקוונת, רן וולף

פלאייר הזמנה למפגש היוועצות ציבור

פלאייר הזמנה להשתתפות בתהליך, רן וולף

הקמת בית הספר החדש בגני תקווה נתקלה בהתנגדויות תושבים משמעותיות. על מנת להבין לעומק את עמדות הציבור, לשקף את השיקולים השונים ולהגביר את תחושת השייכות בשכונה, הובילה החברה מטעם המועצה, הליך שיתוף ציבור.

התהליך כלל מחקר ומיפוי מעמיקים של סביבת הפרויקט, מאפייני התושבים.ות והשיקולים השונים להקמת בית הספר. התהליך כלל הקמת זירה מקוונת שבה הונגש כלל המידע המקצועי שנאסף והיווה פלטפורמה לדיון ציבורי שקוף ולאיסוף עמדות הציבור.

ניתוח הממצאים על ידי צוות החברה הוביל לגיבוש עקרונות לקבלת החלטה חדשה. ההחלטה התבססה על שיקלול העקרונות המקצועיים-עירוניים והציבוריים-קהילתיים שיצרו ביחד מתווה להטמעה ולהגברת האמון במועצה ובתהליך

התהליך כלל הקמת זירה מקוונת שבה הונגש כלל המידע המקצועי שנאסף והיווה פלטפורמה לדיון ציבורי שקוף ואיסוף עמדות הציבור

צוות מוביל


רות אברהם, אולגה לנקיס

גני תקווה

תעודת זהות

מקום: גני תקווה
שנת התחלה: 2020
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / הפקה / קהילה

קישור הועתק

גיף זירה מקוונת

הזירה המקוונת, רן וולף

פלאייר הזמנה למפגש היוועצות ציבור

פלאייר הזמנה להשתתפות בתהליך, רן וולף

התהליך כלל הקמת זירה מקוונת שבה הונגש כלל המידע המקצועי שנאסף והיווה פלטפורמה לדיון ציבורי שקוף ואיסוף עמדות הציבור

הקמת בית הספר החדש בגני תקווה נתקלה בהתנגדויות תושבים משמעותיות. על מנת להבין לעומק את עמדות הציבור, לשקף את השיקולים השונים ולהגביר את תחושת השייכות בשכונה, הובילה החברה מטעם המועצה, הליך שיתוף ציבור.

התהליך כלל מחקר ומיפוי מעמיקים של סביבת הפרויקט, מאפייני התושבים.ות והשיקולים השונים להקמת בית הספר. התהליך כלל הקמת זירה מקוונת שבה הונגש כלל המידע המקצועי שנאסף והיווה פלטפורמה לדיון ציבורי שקוף ולאיסוף עמדות הציבור.

ניתוח הממצאים על ידי צוות החברה הוביל לגיבוש עקרונות לקבלת החלטה חדשה. ההחלטה התבססה על שיקלול העקרונות המקצועיים-עירוניים והציבוריים-קהילתיים שיצרו ביחד מתווה להטמעה ולהגברת האמון במועצה ובתהליך

צוות מוביל


רות אברהם, אולגה לנקיס

דילוג לתוכן