המרחב הקהילתי

מעגן דיג הקישון

תכולת עבודה

הפקה / מיתוג / פרוגראמה / קהילה / תיירות / תעסוקה

תעודת זהות

מקום: חיפה
שנת התחלה: 2017
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב הקהילתי

מעגן דיג הקישון

חיפה, 2017

מעגן הדייג “שביט” בנמל הקישון, משתרע על פני שטח של כ–11 אלף מ”ר. העבודה כללה ניהול שוטף של הפרויקט ובכלל זה ליווי הכנת המכרזים, תכנון עבודות פיתוח במספר שלבים, מיתוג וקידום אירועים במתחם.

החברה הובילה את הטמעת תוכנית הפיתוח במעגן בקרב האוכלוסייה הקיימת (דייגים וסוחרים) ואת עבודת קשרי הקהילה שבמרכזה ליווי תהליכי הידברות ושיתוף פעולה עם ציבור הדייגים במעגן ועם חברת נמלי ישראל

החברה הובילה את הטמעת תוכנית הפיתוח במעגן בקרב האוכלוסייה הקיימת (דייגים וסוחרים) ואת עבודת קשרי הקהילה שבמרכזה ליווי תהליכי הידברות ושיתוף פעולה עם ציבור הדייגים במעגן ועם חברת נמלי ישראל

צוות מוביל


איריס לוטן, יואב לקטוש

מעגן דיג הקישון

תעודת זהות

מקום: חיפה
שנת התחלה: 2017
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

הפקה / מיתוג / פרוגראמה / קהילה / תיירות / תעסוקה

קישור הועתק

החברה הובילה את הטמעת תוכנית הפיתוח במעגן בקרב האוכלוסייה הקיימת (דייגים וסוחרים) ואת עבודת קשרי הקהילה שבמרכזה ליווי תהליכי הידברות ושיתוף פעולה עם ציבור הדייגים במעגן ועם חברת נמלי ישראל

מעגן הדייג "שביט" בנמל הקישון, משתרע על פני שטח של כ–11 אלף מ"ר. העבודה כללה ניהול שוטף של הפרויקט ובכלל זה ליווי הכנת המכרזים, תכנון עבודות פיתוח במספר שלבים, מיתוג וקידום אירועים במתחם.

החברה הובילה את הטמעת תוכנית הפיתוח במעגן בקרב האוכלוסייה הקיימת (דייגים וסוחרים) ואת עבודת קשרי הקהילה שבמרכזה ליווי תהליכי הידברות ושיתוף פעולה עם ציבור הדייגים במעגן ועם חברת נמלי ישראל

צוות מוביל


איריס לוטן, יואב לקטוש

דילוג לתוכן