המרחב הקהילתי

ציר שלבים

תכולת עבודה

קהילה

תעודת זהות

מקום: תל אביב-יפו
שנת התחלה: 2016
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב הקהילתי

ציר שלבים

תל אביב-יפו, 2016

כחלק משלים מהפיכת שדרות ירושלים לציר תנועה מרכזי של קו הרכבת הקלה – הקו האדום, מתבצעות עבודות להרחבת ציר היינה-שלבים-אליפלט, לטובת תנועת כלי רכב. מדובר בפרויקט הנדסי מורכב המתבצע בלב מרקם עירוני מתפקד. לצד ציר התחבורה המשמעותי – מגוון שימושי קרקע בהם מגורים, תעשייה קלה, מסחר ועוד.

החברה השתלבה בהיבטי שיתוף ציבור ותיאום מול הקהילות והמוסדות הסמוכים לציר העבודות. במהלך העבודות מקפידה החברה על קשר ישיר עם הגורמים בשטח ועל נוכחות ומעורבות ברמה גבוהה, כל זאת במטרה להתאים את התכנון לצרכי התושבים, לצמצם התנגדויות ולאפשר התקדמות רציפה של הפרויקט ההנדסי החשוב

במהלך העבודות מקפידה החברה על קשר ישיר עם הגורמים בשטח ועל נוכחות ומעורבות ברמה גבוהה

צוות מוביל


שי בן-אמיתי, אבי סבהט

ציר שלבים

תעודת זהות

מקום: תל אביב-יפו
שנת התחלה: 2016
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

קהילה

קישור הועתק

במהלך העבודות מקפידה החברה על קשר ישיר עם הגורמים בשטח ועל נוכחות ומעורבות ברמה גבוהה

כחלק משלים מהפיכת שדרות ירושלים לציר תנועה מרכזי של קו הרכבת הקלה - הקו האדום, מתבצעות עבודות להרחבת ציר היינה-שלבים-אליפלט, לטובת תנועת כלי רכב. מדובר בפרויקט הנדסי מורכב המתבצע בלב מרקם עירוני מתפקד. לצד ציר התחבורה המשמעותי - מגוון שימושי קרקע בהם מגורים, תעשייה קלה, מסחר ועוד.

החברה השתלבה בהיבטי שיתוף ציבור ותיאום מול הקהילות והמוסדות הסמוכים לציר העבודות. במהלך העבודות מקפידה החברה על קשר ישיר עם הגורמים בשטח ועל נוכחות ומעורבות ברמה גבוהה, כל זאת במטרה להתאים את התכנון לצרכי התושבים, לצמצם התנגדויות ולאפשר התקדמות רציפה של הפרויקט ההנדסי החשוב

צוות מוביל


שי בן-אמיתי, אבי סבהט

דילוג לתוכן