המרחב התרבותי

תכנית אב לתרבות, ערד

תכולת עבודה

אסטרטגיה / הפקה / קהילה / תוכן / תיירות / תעסוקה / תרבות

תעודת זהות

מקום: ערד
שנת התחלה: 2018
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב התרבותי

תכנית אב לתרבות, ערד

ערד, 2018

החברה נבחרה על ידי מפעל הפיס לייעץ וללוות מיזם לגיבוש תכנית רב שנתית לתרבות, בערד ובנתיבות. מטרתה של תכנית האב היתה לייצר אסטרטגיה לניהול תחום התרבות בעיר לצד הצעה של כלים פרקטיים לניהול, הפקה, שיווק ועיגון של כלל ארועי ומיזמי התרבות, תחת מטריה הפונה לכלל קהלי היעד.

התכנית כללה תוכנית פעולה לפיתוח בילוי, פנאי ותרבות עבור תושבי ערד וכן יצירת חיבור תודעתי בין רובע האמנים לעיר.

החברה הציעה כלים להפיכת גופי פנאי, בילוי ותרבות לברי קיימא ומינוף התיירות בעיר למען התושבים

מטרתה של תכנית האב היתה לייצר אסטרטגיה לניהול תחום התרבות בעיר לצד הצעה של כלים פרקטיים לניהול, הפקה, שיווק ועיגון של כלל ארועי ומיזמי התרבות, תחת מטריה הפונה לכלל קהלי היעד

צוות מוביל


רות אברהם

תכנית אב לתרבות, ערד

תעודת זהות

מקום: ערד
שנת התחלה: 2018
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / הפקה / קהילה / תוכן / תיירות / תעסוקה / תרבות

קישור הועתק

מטרתה של תכנית האב היתה לייצר אסטרטגיה לניהול תחום התרבות בעיר לצד הצעה של כלים פרקטיים לניהול, הפקה, שיווק ועיגון של כלל ארועי ומיזמי התרבות, תחת מטריה הפונה לכלל קהלי היעד

החברה נבחרה על ידי מפעל הפיס לייעץ וללוות מיזם לגיבוש תכנית רב שנתית לתרבות, בערד ובנתיבות. מטרתה של תכנית האב היתה לייצר אסטרטגיה לניהול תחום התרבות בעיר לצד הצעה של כלים פרקטיים לניהול, הפקה, שיווק ועיגון של כלל ארועי ומיזמי התרבות, תחת מטריה הפונה לכלל קהלי היעד.

התכנית כללה תוכנית פעולה לפיתוח בילוי, פנאי ותרבות עבור תושבי ערד וכן יצירת חיבור תודעתי בין רובע האמנים לעיר.

החברה הציעה כלים להפיכת גופי פנאי, בילוי ותרבות לברי קיימא ומינוף התיירות בעיר למען התושבים

צוות מוביל


רות אברהם

דילוג לתוכן