המרחב התרבותי

בית הראשונים, עמק חפר

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / הפקה / מיתוג / ניהול / פרוגראמה / קהילה / שימור / תוכן / תיירות / תרבות

תעודת זהות

מקום: מועצה אזורית עמק חפר
שנת התחלה: 2020
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב התרבותי

בית הראשונים, עמק חפר

מועצה אזורית עמק חפר, 2020

בית הראשונים צופה אל נופי עמק חפר, וממוקם באופן מרשים על רכס הכורכר בסמוך לשטחי מושב ביתן אהרון. הבית נבנה בבניה מקומית בשלהי המאה ה-19 ובו התיישבה “קבוצת העשרים” – הקבוצה שלימים הקימה את כפר ויתקין. לאחר שנים בהן עמד נטוש, הובילה החברה הכלכלית עמק חפר מהלך לפתיחתו המחודשת של בית הראשונים כבית לקהילות עמק חפר. 

המודל הפרוגרמאתי שהובילה החברה התבסס על הקמתו הקהילתית של בית ראשונים בבנייה ורנקולרית, משמע – ללא אדריכלים ומתכננים – מהלך המאפשר חיזוק של הזיקה הקהילתית והעשייה הצומחת מן השטח ומקימה מחדש את בית הראשונים – מתוך הקהילה, תוך פניה החוצה לקהלים חדשים.

הקמת המתחם ושיפוצו מתבצעים בהדרגה ולאחר שיפוץ בסיסי שעבר המתחם. בלב המהלך עומד, כאמור, שילוב הקהילה בפתיחת הבית – משלבי הפרוגראמה, דרך תהליך ההקמה ולאורך תקופת ההפעלה. היוצרים הפועלים במבנה מלווים על ידי החברה בהיבטי אוצרות, תוכן וניהול ויצירתם היא זו המפיחה חיים ומחוללת את התוכן במתחם. בית הראשונים מארח מגוון רב-תחומי של תערוכות, תכניות רזידנסי, סדנאות, הרצאות, מופעים ואירועי שיא לאורך השנה

המודל הפרוגרמאתי שהובילה החברה התבסס על הקמתו הקהילתית של בית ראשונים בבנייה ורנקולרית, משמע – ללא אדריכלים ומתכננים - מהלך המאפשר חיזוק של הזיקה הקהילתית והעשייה הצומחת מן השטח ומקימה מחדש את בית הראשונים - מתוך הקהילה, תוך פניה החוצה לקהלים חדשים

צוות מוביל


עדי שפיגל, רוני בורג, איתי דפנר

פרויקט זה נעשה בשיתוף

החברה הכלכלית עמק חפר

מפעל הפיס

משרד המורשת

משרד החקלאות

אינג' חוסני כבהא

אדר' יוסי וסיד

דן עוזרי, יואב פרי

אדר' לירן מסר

אור דגן, עמליה שם-טוב

קרן תומר

בית הראשונים, עמק חפר

תעודת זהות

מקום: מועצה אזורית עמק חפר
שנת התחלה: 2020
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / הפקה / מיתוג / ניהול / פרוגראמה / קהילה / שימור / תוכן / תיירות / תרבות

קישור הועתק

קרקע משותפת, הדמיה: לירן מסר

פתוח לשיפוצים

בית ראשונים_עדי אדר

המודל הפרוגרמאתי שהובילה החברה התבסס על הקמתו הקהילתית של בית ראשונים בבנייה ורנקולרית, משמע – ללא אדריכלים ומתכננים - מהלך המאפשר חיזוק של הזיקה הקהילתית והעשייה הצומחת מן השטח ומקימה מחדש את בית הראשונים - מתוך הקהילה, תוך פניה החוצה לקהלים חדשים

בית הראשונים צופה אל נופי עמק חפר, וממוקם באופן מרשים על רכס הכורכר בסמוך לשטחי מושב ביתן אהרון. הבית נבנה בבניה מקומית בשלהי המאה ה-19 ובו התיישבה "קבוצת העשרים" - הקבוצה שלימים הקימה את כפר ויתקין. לאחר שנים בהן עמד נטוש, הובילה החברה הכלכלית עמק חפר מהלך לפתיחתו המחודשת של בית הראשונים כבית לקהילות עמק חפר. 

המודל הפרוגרמאתי שהובילה החברה התבסס על הקמתו הקהילתית של בית ראשונים בבנייה ורנקולרית, משמע – ללא אדריכלים ומתכננים - מהלך המאפשר חיזוק של הזיקה הקהילתית והעשייה הצומחת מן השטח ומקימה מחדש את בית הראשונים - מתוך הקהילה, תוך פניה החוצה לקהלים חדשים.

הקמת המתחם ושיפוצו מתבצעים בהדרגה ולאחר שיפוץ בסיסי שעבר המתחם. בלב המהלך עומד, כאמור, שילוב הקהילה בפתיחת הבית - משלבי הפרוגראמה, דרך תהליך ההקמה ולאורך תקופת ההפעלה. היוצרים הפועלים במבנה מלווים על ידי החברה בהיבטי אוצרות, תוכן וניהול ויצירתם היא זו המפיחה חיים ומחוללת את התוכן במתחם. בית הראשונים מארח מגוון רב-תחומי של תערוכות, תכניות רזידנסי, סדנאות, הרצאות, מופעים ואירועי שיא לאורך השנה

צוות מוביל


עדי שפיגל, רוני בורג, איתי דפנר

פרויקט זה נעשה בשיתוף

החברה הכלכלית עמק חפר

מפעל הפיס

משרד המורשת

משרד החקלאות

אינג' חוסני כבהא

אדר' יוסי וסיד

דן עוזרי, יואב פרי

אדר' לירן מסר

אור דגן, עמליה שם-טוב

קרן תומר

דילוג לתוכן