המרחב התרבותי

מורשת ג’, מורשת לאומית

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ניהול / שימור / תוכן / תרבות

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב התרבותי

מורשת ג’, מורשת לאומית

בדצמבר 2020 פרסם משרד ירושלים ומורשת קולות קוראים עבור מיזמי מורשת לאומית מוחשיים ובלתי מוחשיים, לרשויות מקומיות, גופים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות, וגופים המנהלים מיזם או מיזמים ארציים לצורך הגשת בקשות לפעולות הצלה, שימור, תיעוד, הנגשה, שדרוג, פיתוח והעצמה להשקעה ממשלתית במיזמים במסגרת פעילות האגף לשנים 2026-2021.

החברה נבחרה ע”י המשרד להובלת הצוות המקצועי לבחינת המיזמים. התהליך כלל מיון, ניקוד והערכה של כ-730 מיזמים שהגישו בקשה להשקעה, ועריכת תכנית אסטרטגית רב-שנתית עבור כלל המיזמים בהתאם לקריטריונים שפורסמו בקול הקורא ובהתאם לנדרש מתוקף החלטות הממשלה שהתקבלו לקראת התהליך

התהליך כלל מיון, ניקוד והערכה של כ-730 מיזמים שהגישו בקשה להשקעה, ועריכת תכנית אסטרטגית רב-שנתית עבור כלל המיזמים בהתאם לקריטריונים שפורסמו בקול הקורא ובהתאם לנדרש מתוקף החלטות הממשלה שהתקבלו לקראת התהליך

צוות מוביל


דבי לואיס, רוני שיאון, אמיר לוטן

פרויקט זה נעשה בשיתוף

משרד ירושלים ומורשת

אדר' ליאורה בארי

פרופ' אבי ששון

יחזקאל קסנט

פאבל כץ

אלכסנדר רגינסקי

מורשת ג’, מורשת לאומית

תעודת זהות

שנת התחלה: 2022
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ניהול / שימור / תוכן / תרבות

קישור הועתק

התהליך כלל מיון, ניקוד והערכה של כ-730 מיזמים שהגישו בקשה להשקעה, ועריכת תכנית אסטרטגית רב-שנתית עבור כלל המיזמים בהתאם לקריטריונים שפורסמו בקול הקורא ובהתאם לנדרש מתוקף החלטות הממשלה שהתקבלו לקראת התהליך

בדצמבר 2020 פרסם משרד ירושלים ומורשת קולות קוראים עבור מיזמי מורשת לאומית מוחשיים ובלתי מוחשיים, לרשויות מקומיות, גופים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות, וגופים המנהלים מיזם או מיזמים ארציים לצורך הגשת בקשות לפעולות הצלה, שימור, תיעוד, הנגשה, שדרוג, פיתוח והעצמה להשקעה ממשלתית במיזמים במסגרת פעילות האגף לשנים 2026-2021.

החברה נבחרה ע"י המשרד להובלת הצוות המקצועי לבחינת המיזמים. התהליך כלל מיון, ניקוד והערכה של כ-730 מיזמים שהגישו בקשה להשקעה, ועריכת תכנית אסטרטגית רב-שנתית עבור כלל המיזמים בהתאם לקריטריונים שפורסמו בקול הקורא ובהתאם לנדרש מתוקף החלטות הממשלה שהתקבלו לקראת התהליך

צוות מוביל


דבי לואיס, רוני שיאון, אמיר לוטן

פרויקט זה נעשה בשיתוף

משרד ירושלים ומורשת

אדר' ליאורה בארי

פרופ' אבי ששון

יחזקאל קסנט

פאבל כץ

אלכסנדר רגינסקי

דילוג לתוכן