המרחב התרבותי

בית הבאר בסלמה 6

תכולת עבודה

פרוגראמה

תעודת זהות

מקום: תל אביב-יפו
שנת התחלה: 2017
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב התרבותי

בית הבאר בסלמה 6

תל אביב-יפו, 2017

הבית ברחוב סלמה 6 נבנה במחצית המאה ה-19 עבור משפחת מוראד הארמנית. בתום מלחמת העולם הראשונה התמקמה בו משפחת חג’ג’, שהתפרנסה מייצוא הדרים. על פי כתובות שנחשפו עם תחילת השיפוצים, נראה כי הבית עצמו שימש לבד מן הבאר גם כמשרד ובית אריזה. המשפחה נותרה בביתה גם במהלך הקרבות ב-1948 אך נקלעה לקשיים כלכליים ובשנות ה-60 היגרו בני המשפחה לבריטניה.

כחלק מהקמת פרויקט NOYA ביפו שיפץ היזם את בית הבאר הנמצא בחזית המתחם. המשלמה ליפו פנתה לחברה בבקשה שתערוך פרוגראמה להפעלת המבנה. החברה גיבשה פרוגראמת תוכן ראשונית לרבות גיוס שותפים וכן ערכה מודל כלכלי ראשוני להפעלה. החברה הגדירה תמהיל השימושים המאזן בין צרכי הקהילה המתפתחת בצפון יפו לשירותי חינוך תרבות לכלל הציבור בדגש על אוכלוסיות מגוונות מכלל האזורים ביפו

החברה הגדירה תמהיל השימושים המאזן בין צרכי הקהילה המתפתחת בצפון יפו לשירותי חינוך תרבות לכלל הציבור בדגש על אוכלוסיות מגוונות מכלל האזורים ביפו

צוות מוביל


רוני בורג

בית הבאר בסלמה 6

תעודת זהות

מקום: תל אביב-יפו
שנת התחלה: 2017
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

פרוגראמה

קישור הועתק

החברה הגדירה תמהיל השימושים המאזן בין צרכי הקהילה המתפתחת בצפון יפו לשירותי חינוך תרבות לכלל הציבור בדגש על אוכלוסיות מגוונות מכלל האזורים ביפו

הבית ברחוב סלמה 6 נבנה במחצית המאה ה-19 עבור משפחת מוראד הארמנית. בתום מלחמת העולם הראשונה התמקמה בו משפחת חג'ג', שהתפרנסה מייצוא הדרים. על פי כתובות שנחשפו עם תחילת השיפוצים, נראה כי הבית עצמו שימש לבד מן הבאר גם כמשרד ובית אריזה. המשפחה נותרה בביתה גם במהלך הקרבות ב-1948 אך נקלעה לקשיים כלכליים ובשנות ה-60 היגרו בני המשפחה לבריטניה.

כחלק מהקמת פרויקט NOYA ביפו שיפץ היזם את בית הבאר הנמצא בחזית המתחם. המשלמה ליפו פנתה לחברה בבקשה שתערוך פרוגראמה להפעלת המבנה. החברה גיבשה פרוגראמת תוכן ראשונית לרבות גיוס שותפים וכן ערכה מודל כלכלי ראשוני להפעלה. החברה הגדירה תמהיל השימושים המאזן בין צרכי הקהילה המתפתחת בצפון יפו לשירותי חינוך תרבות לכלל הציבור בדגש על אוכלוסיות מגוונות מכלל האזורים ביפו

צוות מוביל


רוני בורג

דילוג לתוכן