המרחב התרבותי

תכנית אב לתרבות, נתיבות

תכולת עבודה

תוכן / תרבות

תעודת זהות

מקום: נתיבות
שנת התחלה: 2017
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב התרבותי

תכנית אב לתרבות, נתיבות

נתיבות, 2017

החברה נבחרה על ידי מפעל הפיס לייעץ וללוות מיזם לגיבוש תכנית רב שנתית לתרבות בערד ובנתיבות. במסגרת התוכנית שגובשה בנתיבות, בוצעו ניתוח מרחבי, ראיונות שטח והליכי שיתוף עם תושבים, יוצרים, מתווי מדיניות ומנהלי מוסדות תרבות.

התוכנית המליצה על השקעה בתשתית פיזית ותוכנית לקידום עתידי של פרויקטים בתחום התרבות. הפרויקטים המוצעים כללו את שדרוג המרחב הציבורי וחיזוק הציר הגיאוגרפי עליו פרוסים מוסדות התרבות בעיר. עוד המליצה התכנית על פיתוח תוכן לתרבות והציגה מיזם להשמשת חללים בתת-שימוש

הפרויקטים המוצעים כללו את שדרוג המרחב הציבורי וחיזוק הציר הגיאוגרפי עליו פרוסים מוסדות התרבות בעיר

צוות מוביל


רות אברהם

תכנית אב לתרבות, נתיבות

תעודת זהות

מקום: נתיבות
שנת התחלה: 2017
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

תוכן / תרבות

קישור הועתק

הפרויקטים המוצעים כללו את שדרוג המרחב הציבורי וחיזוק הציר הגיאוגרפי עליו פרוסים מוסדות התרבות בעיר

החברה נבחרה על ידי מפעל הפיס לייעץ וללוות מיזם לגיבוש תכנית רב שנתית לתרבות בערד ובנתיבות. במסגרת התוכנית שגובשה בנתיבות, בוצעו ניתוח מרחבי, ראיונות שטח והליכי שיתוף עם תושבים, יוצרים, מתווי מדיניות ומנהלי מוסדות תרבות.

התוכנית המליצה על השקעה בתשתית פיזית ותוכנית לקידום עתידי של פרויקטים בתחום התרבות. הפרויקטים המוצעים כללו את שדרוג המרחב הציבורי וחיזוק הציר הגיאוגרפי עליו פרוסים מוסדות התרבות בעיר. עוד המליצה התכנית על פיתוח תוכן לתרבות והציגה מיזם להשמשת חללים בתת-שימוש

צוות מוביל


רות אברהם

דילוג לתוכן