המרחב העירוני

שוק רמלה, מתחם הפטריה

תכולת עבודה

פרוגראמה / קהילה / תיירות / תעסוקה

תעודת זהות

מקום: רמלה
שנת התחלה: 2019
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב העירוני

שוק רמלה, מתחם הפטריה

רמלה, 2019

רמלה, מתחם הפטריה

רמלה, מתחם הפטריה

רמלה, מתחם הפטריה

רמלה, מתחם הפטריה

רמלה, מתחם הפטריה

רמלה, מתחם הפטריה

רמלה, מתחם הפטריה

רמלה, מתחם הפטריה

מתחם הפטריה ממוקם בקצה הדרומי של שוק רמלה ומהווה “חצר אחורית” של השוק.

החברה ערכה פרוגראמה להתחדשות המתחם והשמשתו מחדש. ההצעה כללה שינוי מהותי בעיצוב של המתחם כשלב ראשון ומיידי ופיתוח חממה למיזמים קולינאריים בשלב שני וזאת במטרה לפתח פעילות חיובית בחצר.

המהלך נעשה בשיתוף מחלקות העירייה ומתוך שיח עם בתי העסק במבנים סביב החצר

החברה ערכה פרוגראמה להתחדשות המתחם והשמשתו מחדש

צוות מוביל


רות אברהם

פרויקט זה נעשה בשיתוף

עיצוב - שביט ירון

שוק רמלה, מתחם הפטריה

תעודת זהות

מקום: רמלה
שנת התחלה: 2019
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

פרוגראמה / קהילה / תיירות / תעסוקה

קישור הועתק

רמלה, מתחם הפטריה

רמלה, מתחם הפטריה

רמלה, מתחם הפטריה

רמלה, מתחם הפטריה

רמלה, מתחם הפטריה

רמלה, מתחם הפטריה

רמלה, מתחם הפטריה

רמלה, מתחם הפטריה

החברה ערכה פרוגראמה להתחדשות המתחם והשמשתו מחדש

מתחם הפטריה ממוקם בקצה הדרומי של שוק רמלה ומהווה "חצר אחורית" של השוק.

החברה ערכה פרוגראמה להתחדשות המתחם והשמשתו מחדש. ההצעה כללה שינוי מהותי בעיצוב של המתחם כשלב ראשון ומיידי ופיתוח חממה למיזמים קולינאריים בשלב שני וזאת במטרה לפתח פעילות חיובית בחצר.

המהלך נעשה בשיתוף מחלקות העירייה ומתוך שיח עם בתי העסק במבנים סביב החצר

צוות מוביל


רות אברהם

פרויקט זה נעשה בשיתוף

עיצוב - שביט ירון

דילוג לתוכן