המרחב העירוני

שוק רמלה, מתחם הפטריה

תכולת עבודה

פרוגראמה / קהילה / תיירות / תעסוקה

תעודת זהות

מקום: רמלה
שנת התחלה: 2019
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב העירוני

שוק רמלה, מתחם הפטריה

רמלה, 2019

image_50428929

מתחם הפטריה - שלבי הביצוע, 2021

מתחם הפטריה ממוקם בקצה הדרומי של שוק רמלה ומהווה “חצר אחורית” של השוק.

החברה ערכה פרוגראמה להתחדשות המתחם והשמשתו מחדש. ההצעה כללה שינוי מהותי בעיצוב של המתחם כשלב ראשון ומיידי ופיתוח חממה למיזמים קולינאריים בשלב שני וזאת במטרה לפתח פעילות חיובית בחצר.

המהלך נעשה בשיתוף מחלקות העירייה ומתוך שיח עם בתי העסק במבנים סביב החצר

החברה ערכה פרוגראמה להתחדשות המתחם והשמשתו מחדש

צוות מוביל


רות אברהם

פרויקט זה נעשה בשיתוף

עיצוב - שביט ירון

שוק רמלה, מתחם הפטריה

cancel-icon

תעודת זהות

מקום: רמלה
שנת התחלה: 2019
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

פרוגראמה / קהילה / תיירות / תעסוקה

קישור הועתק

image_50427393

image_50423041

image_50428929

מתחם הפטריה - שלבי הביצוע, 2021

image_50365185

החברה ערכה פרוגראמה להתחדשות המתחם והשמשתו מחדש

מתחם הפטריה ממוקם בקצה הדרומי של שוק רמלה ומהווה "חצר אחורית" של השוק.

החברה ערכה פרוגראמה להתחדשות המתחם והשמשתו מחדש. ההצעה כללה שינוי מהותי בעיצוב של המתחם כשלב ראשון ומיידי ופיתוח חממה למיזמים קולינאריים בשלב שני וזאת במטרה לפתח פעילות חיובית בחצר.

המהלך נעשה בשיתוף מחלקות העירייה ומתוך שיח עם בתי העסק במבנים סביב החצר

צוות מוביל


רות אברהם

פרויקט זה נעשה בשיתוף

עיצוב - שביט ירון