המרחב העירוני

בת ים, אזור התעשייה

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / מיתוג / ניהול / סטטוטוריקה / פרוגראמה / תרבות

תעודת זהות

מקום: בת ים
שנת התחלה: 2008
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב העירוני

בת ים, אזור התעשייה

בת ים, 2008

בת ים צילום_ חברת רן וולף

צילום: חברת רן וולף

בת ים 2 צילום_ חברת רן וולף

צילום: חברת רן וולף

החברה הובילה מטעם עיריית בת-ים את תהליך התכנון העירוני להפיכת אזור התעשייה הישן של העיר לרובע עסקים ובו פעילות עסקית ומסחרית, מגורים איכותיים ומרחבים ציבוריים. החברה יזמה והפעילה את ‘מנהלת העסקים’ שהופקדה על פיתוח הפרויקט ועל תכנונו מבחינה כלכלית ומסחרית.

המנהלת הובילה תכנית אסטרטגית ותכנון עירוני כולל וטיפלה בליווי הכנת תב”ע חדשה בעלת תמהיל שימושים הכולל מסחר, משרדים ומגורים. עוד הובילה המנהלת שיתופי פעולה הכוללים הכנסת מוסדות תרבות וחממות-אמנים לפעילות במתחם, כל זאת תוך שמירה על קשר ישיר עם הקהילה המקומית.

דגש משמעותי הושם על ביצוע מיידי ועל שיתופי פעולה תכנוניים ותרבותיים שהתרחשו במתחם לאורך כל תקופת הפעלת המנהלת. בין היתר בוצעו פרויקטים מהירים לשדרוג המרחב הציבורי – נקיון, גינון, הסדרה, השמשת חללים זמניים ונרקמו שיתופי פעולה אמנותיים ותרבותיים המשקפים את התכנון העירוני למרחב המתפתח.

בין היתר בוצעו פרויקטים מהירים לשדרוג המרחב הציבורי - נקיון, גינון, הסדרה, השמשת חללים זמניים ונרקמו שיתופי פעולה אמנותיים ותרבותיים

צוות מוביל


יואב לקטוש, איריס לוטן, ליאת אביאלי

בת ים, אזור התעשייה

תעודת זהות

מקום: בת ים
שנת התחלה: 2008
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / מיתוג / ניהול / סטטוטוריקה / פרוגראמה / תרבות

קישור הועתק

בת ים צילום_ חברת רן וולף

צילום: חברת רן וולף

בת ים 2 צילום_ חברת רן וולף

צילום: חברת רן וולף

בין היתר בוצעו פרויקטים מהירים לשדרוג המרחב הציבורי - נקיון, גינון, הסדרה, השמשת חללים זמניים ונרקמו שיתופי פעולה אמנותיים ותרבותיים

החברה הובילה מטעם עיריית בת-ים את תהליך התכנון העירוני להפיכת אזור התעשייה הישן של העיר לרובע עסקים ובו פעילות עסקית ומסחרית, מגורים איכותיים ומרחבים ציבוריים. החברה יזמה והפעילה את ‘מנהלת העסקים’ שהופקדה על פיתוח הפרויקט ועל תכנונו מבחינה כלכלית ומסחרית.

המנהלת הובילה תכנית אסטרטגית ותכנון עירוני כולל וטיפלה בליווי הכנת תב”ע חדשה בעלת תמהיל שימושים הכולל מסחר, משרדים ומגורים. עוד הובילה המנהלת שיתופי פעולה הכוללים הכנסת מוסדות תרבות וחממות-אמנים לפעילות במתחם, כל זאת תוך שמירה על קשר ישיר עם הקהילה המקומית.

דגש משמעותי הושם על ביצוע מיידי ועל שיתופי פעולה תכנוניים ותרבותיים שהתרחשו במתחם לאורך כל תקופת הפעלת המנהלת. בין היתר בוצעו פרויקטים מהירים לשדרוג המרחב הציבורי – נקיון, גינון, הסדרה, השמשת חללים זמניים ונרקמו שיתופי פעולה אמנותיים ותרבותיים המשקפים את התכנון העירוני למרחב המתפתח.

צוות מוביל


יואב לקטוש, איריס לוטן, ליאת אביאלי

דילוג לתוכן