המרחב העירוני

מתחם הבורסה, רמת גן

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / הפקה / מיתוג / ניהול / סטטוטוריקה / פרוגראמה / קהילה / תוכן / תעסוקה / תרבות

תעודת זהות

מקום: רמת גן
שנת התחלה: 2013
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב העירוני

מתחם הבורסה, רמת גן

רמת גן, 2013

ישבנא - קולקטיב אנייה, צילום - רוברט אונגר

גינת תועלת - קולקטיב אנייה, צילום - רוברט אונגר

אינפו-רחוב. רוני לוית. צילום_ ינה פידמן1

אינפגרפיקת רחוב - רוני לוית, צילום - ינה פידמן

אינפו-רחוב. רוני לוית. צילום_ ינה פידמן2

אינפגרפיקת רחוב - רוני לוית, צילום - ינה פידמן

החברה ניהלה עבור עיריית רמת גן את פרויקט פיתוח ושיקום מתחם הבורסה תוך בניית מודל ניהולי תפעולי למנהלת הבורסה. העבודה כללה ייעוץ אסטרטגי וגיבוש תכנית אופרטיבית לחידוש המתחם בהיבטים של פיתוח נופי, שדרוג תמהיל עסקים, הכנסת תכנים חדשים, שיתופי פעולה עם מוסדות תרבות קיימים וכן היבטי תדמית ותהליך מיתוג שנגזרו מתהליך הייעוץ האסטרטגי.

החברה ניהלה את ׳מנהלת הבורסה׳ העוסקת בייעוץ אסטרטגי תפעול, שיווק, קשרי קהילה, פיתוח פיזי, ותכנון פיזי וכן הובילה לתהליך תכנון תב”ע חדשה לתוספת מגורים והגברת עירוב השימושים במתחם. עוד כללה העבודה בניית מודל עבודה לשדרוג עסקים קיימים הכוללת בין היתר שיפוץ חזיתות, קידום פרויקטים של שילוט, תוכן אינטראקטיבי במרחב הציבורי ועוד.

בהתאם לתהליך הייעוץ האסטרטגי פעלה החברה לגיבוש ויישום תכנית פעילות תרבות ופנאי שנתית ולהגברת שיתוף הפעולה מול בעלי נכסים ומוסדות וכן מול רכבת ישראל לפיתוח מתחם תחנת הרכבת בכניסה למתחם הבורסה

העבודה כללה גיבוש תכנית אסטרטגית אופרטיבית לחידוש המתחם בהיבטים של פיתוח נופי, שדרוג תמהיל עסקים, הכנסת תכנים חדשים, שיתופי פעולה עם מוסדות תרבות קיימים וכן היבטי תדמית ותהליך מיתוג

צוות מוביל


שי עם שלם, שי בן-אמיתי, רוני בורג, רוברט אונגר

פרויקט זה נעשה בשיתוף

קואופרטיב אניה

מתחם הבורסה, רמת גן

תעודת זהות

מקום: רמת גן
שנת התחלה: 2013
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / הפקה / מיתוג / ניהול / סטטוטוריקה / פרוגראמה / קהילה / תוכן / תעסוקה / תרבות

קישור הועתק

ישבנא - קולקטיב אנייה, צילום - רוברט אונגר

גינת תועלת - קולקטיב אנייה, צילום - רוברט אונגר

אינפו-רחוב. רוני לוית. צילום_ ינה פידמן1

אינפגרפיקת רחוב - רוני לוית, צילום - ינה פידמן

אינפו-רחוב. רוני לוית. צילום_ ינה פידמן2

אינפגרפיקת רחוב - רוני לוית, צילום - ינה פידמן

העבודה כללה גיבוש תכנית אסטרטגית אופרטיבית לחידוש המתחם בהיבטים של פיתוח נופי, שדרוג תמהיל עסקים, הכנסת תכנים חדשים, שיתופי פעולה עם מוסדות תרבות קיימים וכן היבטי תדמית ותהליך מיתוג

החברה ניהלה עבור עיריית רמת גן את פרויקט פיתוח ושיקום מתחם הבורסה תוך בניית מודל ניהולי תפעולי למנהלת הבורסה. העבודה כללה ייעוץ אסטרטגי וגיבוש תכנית אופרטיבית לחידוש המתחם בהיבטים של פיתוח נופי, שדרוג תמהיל עסקים, הכנסת תכנים חדשים, שיתופי פעולה עם מוסדות תרבות קיימים וכן היבטי תדמית ותהליך מיתוג שנגזרו מתהליך הייעוץ האסטרטגי.

החברה ניהלה את ׳מנהלת הבורסה׳ העוסקת בייעוץ אסטרטגי תפעול, שיווק, קשרי קהילה, פיתוח פיזי, ותכנון פיזי וכן הובילה לתהליך תכנון תב”ע חדשה לתוספת מגורים והגברת עירוב השימושים במתחם. עוד כללה העבודה בניית מודל עבודה לשדרוג עסקים קיימים הכוללת בין היתר שיפוץ חזיתות, קידום פרויקטים של שילוט, תוכן אינטראקטיבי במרחב הציבורי ועוד.

בהתאם לתהליך הייעוץ האסטרטגי פעלה החברה לגיבוש ויישום תכנית פעילות תרבות ופנאי שנתית ולהגברת שיתוף הפעולה מול בעלי נכסים ומוסדות וכן מול רכבת ישראל לפיתוח מתחם תחנת הרכבת בכניסה למתחם הבורסה

צוות מוביל


שי עם שלם, שי בן-אמיתי, רוני בורג, רוברט אונגר

פרויקט זה נעשה בשיתוף

קואופרטיב אניה

דילוג לתוכן