המרחב הקהילתי

פלורנטין, שיתוף ציבור

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / מיתוג / ניהול / קהילה / תוכן / תעסוקה

תעודת זהות

מקום: תל אביב-יפו
שנת התחלה: 2021
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב הקהילתי

פלורנטין, שיתוף ציבור

תל אביב-יפו, 2021

שכונת פלורנטין בתל אביב מאופיינת במסחר חדש לצד מלאכה ותיקה ומגורים. עוד מתאפיינת השכונה במופעים אדריכליים ייחודיים ובמגוון אתני, חברתי וכלכלי.

בתוך מרחב ייחודי זה מקודמים תהליכי תכנון וביצוע רבים אשר עתידים להשפיע על אופייה של השכונה. לשם כך מקדמת העירייה, באמצעות החברה, הליך שיתוף ציבור מקיף ומעמיק. במהלך ייחודי וחדשני ביקשה העירייה לגבש שיטת עבודה מתכללת לשיתוף ציבור עבור כלל הפרויקטים המקודמים בשכונה. מטרת המהלך היא להציג תמונת מצב מקיפה ושקופה שתאפשר שמירה על אופייה הייחודי של השכונה ותגביר את אמון ושיתוף הציבור באמצעות דיאלוג עם תושבי השכונה ובעלי העסקים הפועלים בה.

החברה גיבשה מודל חדשני לשיתוף ציבור מתכלל עבור כלל התהליכים התכנוניים והביצועיים המקודמים בשכונה בראייה תמתית-תחומית. כמו כן, אחראית החברה על יישום המודל והובלת תהליכי שיתוף הציבור בפועל, בעבודה משותפת עם אגפי העירייה הרלוונטים וכלל היועצים החיצוניים

החברה גיבשה מודל חדשני לשיתוף ציבור מתכלל עבור כלל התהליכים התכנוניים והביצועיים המקודמים בשכונה בראייה תמתית-תחומית. כמו כן, אחראית החברה על יישום המודל והובלת תהליכי שיתוף הציבור בפועל, בעבודה משותפת עם אגפי העירייה הרלוונטים וכלל היועצים החיצוניים

צוות מוביל


ענבר גורדון, אמיר לוטן, קארין גבע, אולגה לנקיס

פלורנטין, שיתוף ציבור

תעודת זהות

מקום: תל אביב-יפו
שנת התחלה: 2021
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / מיתוג / ניהול / קהילה / תוכן / תעסוקה

קישור הועתק

החברה גיבשה מודל חדשני לשיתוף ציבור מתכלל עבור כלל התהליכים התכנוניים והביצועיים המקודמים בשכונה בראייה תמתית-תחומית. כמו כן, אחראית החברה על יישום המודל והובלת תהליכי שיתוף הציבור בפועל, בעבודה משותפת עם אגפי העירייה הרלוונטים וכלל היועצים החיצוניים

שכונת פלורנטין בתל אביב מאופיינת במסחר חדש לצד מלאכה ותיקה ומגורים. עוד מתאפיינת השכונה במופעים אדריכליים ייחודיים ובמגוון אתני, חברתי וכלכלי.

בתוך מרחב ייחודי זה מקודמים תהליכי תכנון וביצוע רבים אשר עתידים להשפיע על אופייה של השכונה. לשם כך מקדמת העירייה, באמצעות החברה, הליך שיתוף ציבור מקיף ומעמיק. במהלך ייחודי וחדשני ביקשה העירייה לגבש שיטת עבודה מתכללת לשיתוף ציבור עבור כלל הפרויקטים המקודמים בשכונה. מטרת המהלך היא להציג תמונת מצב מקיפה ושקופה שתאפשר שמירה על אופייה הייחודי של השכונה ותגביר את אמון ושיתוף הציבור באמצעות דיאלוג עם תושבי השכונה ובעלי העסקים הפועלים בה.

החברה גיבשה מודל חדשני לשיתוף ציבור מתכלל עבור כלל התהליכים התכנוניים והביצועיים המקודמים בשכונה בראייה תמתית-תחומית. כמו כן, אחראית החברה על יישום המודל והובלת תהליכי שיתוף הציבור בפועל, בעבודה משותפת עם אגפי העירייה הרלוונטים וכלל היועצים החיצוניים

צוות מוביל


ענבר גורדון, אמיר לוטן, קארין גבע, אולגה לנקיס

דילוג לתוכן