המרחב העירוני

נמל חיפה, חזית הים

תכולת עבודה

אסטרטגיה / מיתוג / ניהול / פרוגראמה / תוכן / תיירות / תעסוקה

תעודת זהות

מקום: חיפה
שנת התחלה: 2010
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב העירוני

נמל חיפה, חזית הים

חיפה, 2010

נמל חיפה

באדיבות נמל חיפה

vlcsnap-2018-10-04-18h37m12s617

באדיבות נמל חיפה

נמל חיפה

באדיבות נמל חיפה

הבריטים היו הראשונים לזהות את הפוטנציאל בהקמת נמל מודרני לחופי חיפה שיחליף את המזחים הקיימים והחלו בפעולות שכללו גם את ייבוש רצועת החוף הקדמית – שהפכה לדרך המלכים.

בשנת 2017 אושרה התוכנית לפיתוח חזית ים עירונית בחיפה, לטובת תושבי העיר והתיירים. התכנית כוללת פיתוח מסחר, תיירות, מבני ציבור ומגורים לצד הסדרה נופית של הרציפים המסחריים ועיצובם כשטח ציבורי פתוח.

החברה הכינה עבור חברת נמל חיפה תכנית אסטרטגית רעיונית לפיתוח שלב א’ של פתיחת חזית הים של העיר המבוססת על חשיבה אזורית נרחבת ויצירת שותפויות לתפעול עתידי. התוכנית כוללת קונספט מעטפת לנמל והמבנים, אסטרטגיה שיווקית ראשונית וקווים מנחים לתכנון פיזי – נגישות, תכנון נוף, תנועה וכו’ וכן התייחסות להיבטי תוכן בהם תמהיל שימושים, שיתופי פעולה ועוד.

במסגרת העבודה הוכנה תוכנית מפורטת לתכנון, אכלוס ותפעול של מבנה המנהלה ההיסטורי שיהווה את הסנונית הראשונה לפתיחת הנמל. צוות המשרד מלווה את התכנון הפיזי ומקדם את מערך התוכן לצד יציאה למכרזי שיווק וכן מוביל הליך מיתוג, לקראת יישום התוכנית

החברה הכינה עבור חברת נמל חיפה תכנית אסטרטגית רעיונית לפיתוח שלב א' של פתיחת חזית הים של העיר המבוססת על חשיבה אזורית נרחבת ויצירת שותפויות לתפעול עתידי

צוות מוביל


איריס לוטן, שלי ים, רות אברהם, רעות טסלר, אורי גינוסר, רוני בורג

נמל חיפה, חזית הים

תעודת זהות

מקום: חיפה
שנת התחלה: 2010
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / מיתוג / ניהול / פרוגראמה / תוכן / תיירות / תעסוקה

קישור הועתק

נמל חיפה

באדיבות נמל חיפה

vlcsnap-2018-10-04-18h37m12s617

באדיבות נמל חיפה

נמל חיפה

באדיבות נמל חיפה

vlcsnap-2018-10-04-18h17m46s829 (1)

החברה הכינה עבור חברת נמל חיפה תכנית אסטרטגית רעיונית לפיתוח שלב א' של פתיחת חזית הים של העיר המבוססת על חשיבה אזורית נרחבת ויצירת שותפויות לתפעול עתידי

הבריטים היו הראשונים לזהות את הפוטנציאל בהקמת נמל מודרני לחופי חיפה שיחליף את המזחים הקיימים והחלו בפעולות שכללו גם את ייבוש רצועת החוף הקדמית - שהפכה לדרך המלכים.

בשנת 2017 אושרה התוכנית לפיתוח חזית ים עירונית בחיפה, לטובת תושבי העיר והתיירים. התכנית כוללת פיתוח מסחר, תיירות, מבני ציבור ומגורים לצד הסדרה נופית של הרציפים המסחריים ועיצובם כשטח ציבורי פתוח.

החברה הכינה עבור חברת נמל חיפה תכנית אסטרטגית רעיונית לפיתוח שלב א' של פתיחת חזית הים של העיר המבוססת על חשיבה אזורית נרחבת ויצירת שותפויות לתפעול עתידי. התוכנית כוללת קונספט מעטפת לנמל והמבנים, אסטרטגיה שיווקית ראשונית וקווים מנחים לתכנון פיזי - נגישות, תכנון נוף, תנועה וכו' וכן התייחסות להיבטי תוכן בהם תמהיל שימושים, שיתופי פעולה ועוד.

במסגרת העבודה הוכנה תוכנית מפורטת לתכנון, אכלוס ותפעול של מבנה המנהלה ההיסטורי שיהווה את הסנונית הראשונה לפתיחת הנמל. צוות המשרד מלווה את התכנון הפיזי ומקדם את מערך התוכן לצד יציאה למכרזי שיווק וכן מוביל הליך מיתוג, לקראת יישום התוכנית

צוות מוביל


איריס לוטן, שלי ים, רות אברהם, רעות טסלר, אורי גינוסר, רוני בורג

דילוג לתוכן