המרחב העירוני

רובע חדשנות, חיפה

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ניהול / קהילה / תעסוקה

תעודת זהות

מקום: חיפה
שנת התחלה: 2020
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב העירוני

רובע חדשנות, חיפה

חיפה, 2020

מתוך תפיסה אסטרטגית של פיתוח מטרופוליני מחוץ למטרופולין תל-אביב, משרד רה”מ ומשרד הבינוי והשיכון מקדמים פיתוח של מספר רובעי חדשנות בישראל באמצעות יצירת אקו-סיסטם המתבסס על חוזקות מקומיות.

עם סיומו המוצלח של התהליך בבאר-שבע, בניהול מקומי של החברה בליווי מומחים בינלאומיים, הוחלט על קידום מיידי של רובע נוסף בעיר חיפה. תכנית רובע החדשנות בחיפה נמצאת כיום בשלבי לימוד ומיפוי החוזקות והנכסים הייחודיים של העיר בתחומי המחקר והחדשנות, ביחד עם השותפים המקומיים.

סיום התהליך וכתיבת התכנית לפיתוח רובע החדשנות בעיר התחתית צפוי לחודש יוני 2021

תכנית רובע החדשנות בחיפה נמצאת כיום בשלבי לימוד ומיפוי החוזקות והנכסים הייחודיים של העיר בתחומי המחקר והחדשנות, ביחד עם השותפים המקומיים

צוות מוביל


ענבר גורדון, אורי גינוסר,

פרויקט זה נעשה בשיתוף

Urban Insight - ג׳ולי ווגנר, ברוס כץ

רובע חדשנות, חיפה

תעודת זהות

מקום: חיפה
שנת התחלה: 2020
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ניהול / קהילה / תעסוקה

קישור הועתק

תכנית רובע החדשנות בחיפה נמצאת כיום בשלבי לימוד ומיפוי החוזקות והנכסים הייחודיים של העיר בתחומי המחקר והחדשנות, ביחד עם השותפים המקומיים

מתוך תפיסה אסטרטגית של פיתוח מטרופוליני מחוץ למטרופולין תל-אביב, משרד רה"מ ומשרד הבינוי והשיכון מקדמים פיתוח של מספר רובעי חדשנות בישראל באמצעות יצירת אקו-סיסטם המתבסס על חוזקות מקומיות.

עם סיומו המוצלח של התהליך בבאר-שבע, בניהול מקומי של החברה בליווי מומחים בינלאומיים, הוחלט על קידום מיידי של רובע נוסף בעיר חיפה. תכנית רובע החדשנות בחיפה נמצאת כיום בשלבי לימוד ומיפוי החוזקות והנכסים הייחודיים של העיר בתחומי המחקר והחדשנות, ביחד עם השותפים המקומיים.

סיום התהליך וכתיבת התכנית לפיתוח רובע החדשנות בעיר התחתית צפוי לחודש יוני 2021

צוות מוביל


ענבר גורדון, אורי גינוסר,

פרויקט זה נעשה בשיתוף

Urban Insight - ג׳ולי ווגנר, ברוס כץ

דילוג לתוכן