המרחב העירוני

נמל יפו

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / מיתוג / ניהול / סטטוטוריקה / פרוגראמה / קהילה / שימור / תוכן / תיירות / תרבות

תעודת זהות

מקום: תל אביב-יפו
שנת התחלה: 2007
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב העירוני

נמל יפו

תל אביב-יפו, 2007

jaffa

נמל יפו

נמל יפו

ֿצילום: חיים יפים ברבלט

נמל יפו

צילום: חיים יפים ברבלט

jaffa

סלון יפו, גלריה, צילום: חיים יפים ברבלט

נמל יפו, מהנמלים העתיקים בעולם ומהאתרים המפורסמים ביותר בישראל, הוקם במתכונתו האחרונה ע”י הבריטים ועם הפסקת הפעילות הנמלית הוזנח ודעך. לאחר ביטול החלטת ממשלה להפריט את הנמל בשנת 2007 החליטה עיריית תל אביב-יפו לשקם ולהפעיל את הנמל ע”י הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו ובאמצעות מנהלת הקמה שנוהלה על ידי החברה.

המנהלת הובילה את תהליך חידוש תשתיות המתחם ושטחיו הציבוריים תוך שיקום האמון עם תושבי יפו בדגש על קהילת הדייגים. עוד הובילה המנהלת את פיתוח מבני הנמל והגדירה את תמהילי השימושים בהם – כולל הפעלתו הזמנית של מחסן 2 כמרכז תרבות מוביל-גלריה דביר, הגלריה לאמנות פלסטינית, גלרית מחסן 2, הקונטיינר, תיאטרון אל מינא, ועוד.

הפרויקט נעשה תוך מחויבות עמוקה לשמירה על צביונו ההטרוגני של הנמל ומתוך שאיפה “לתקן מבלי לקלקל”: חברתית, תכנונית ועיצובית. הפרויקט כלל את שיקום מערך התשתיות של הנמל, לרבות תשתיות ימיות ושיקום מבנים בהם הוגדר עירוב שימושים הכולל פעילות תרבות ופנאי, וכן מענה לצרכי הדייגים.

הנמל עבר מיתוג מחדש שכלל שילוט ועיצוב של המרחב הציבורי. מנהלת התפעול שהוקמה הופקדה על ניהול הנכסים, המעגנה והפעילות השוטפת בנמל. כלל הפעולות בוצעו תוך הקפדה על שיח עם ציבור הדייגים וקבוצות אוכלוסיה מגוונות ביפו לטובת בניית יחסי האמון בין הפרויקט לבין תושבי יפו, הדייגים ובעלי כלי השייט בנמל.

החברה פעלה בנמל עד שנת 2012 והובילה את הנמל לצמיחה בכמות המבקרים ובשטחי הפעילות

הפרויקט נעשה תוך מחויבות עמוקה לשמירה על צביונו ההטרוגני של הנמל ומתוך שאיפה "לתקן מבלי לקלקל": חברתית, תכנונית ועיצובית. הפרויקט כלל את שיקום מערך התשתיות של הנמל, לרבות תשתיות ימיות ושיקום מבנים בהם הוגדר עירוב שימושים הכולל פעילות תרבות ופנאי, וכן מענה לצרכי הדייגים

צוות מוביל


רן וולף, אורית צבר, מאיה ברעם

נמל יפו

תעודת זהות

מקום: תל אביב-יפו
שנת התחלה: 2007
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / מיתוג / ניהול / סטטוטוריקה / פרוגראמה / קהילה / שימור / תוכן / תיירות / תרבות

קישור הועתק

jaffa

נמל יפו

נמל יפו

ֿצילום: חיים יפים ברבלט

נמל יפו

צילום: חיים יפים ברבלט

jaffa

סלון יפו, גלריה, צילום: חיים יפים ברבלט

הפרויקט נעשה תוך מחויבות עמוקה לשמירה על צביונו ההטרוגני של הנמל ומתוך שאיפה "לתקן מבלי לקלקל": חברתית, תכנונית ועיצובית. הפרויקט כלל את שיקום מערך התשתיות של הנמל, לרבות תשתיות ימיות ושיקום מבנים בהם הוגדר עירוב שימושים הכולל פעילות תרבות ופנאי, וכן מענה לצרכי הדייגים

נמל יפו, מהנמלים העתיקים בעולם ומהאתרים המפורסמים ביותר בישראל, הוקם במתכונתו האחרונה ע"י הבריטים ועם הפסקת הפעילות הנמלית הוזנח ודעך. לאחר ביטול החלטת ממשלה להפריט את הנמל בשנת 2007 החליטה עיריית תל אביב-יפו לשקם ולהפעיל את הנמל ע"י הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו ובאמצעות מנהלת הקמה שנוהלה על ידי החברה.

המנהלת הובילה את תהליך חידוש תשתיות המתחם ושטחיו הציבוריים תוך שיקום האמון עם תושבי יפו בדגש על קהילת הדייגים. עוד הובילה המנהלת את פיתוח מבני הנמל והגדירה את תמהילי השימושים בהם - כולל הפעלתו הזמנית של מחסן 2 כמרכז תרבות מוביל-גלריה דביר, הגלריה לאמנות פלסטינית, גלרית מחסן 2, הקונטיינר, תיאטרון אל מינא, ועוד.

הפרויקט נעשה תוך מחויבות עמוקה לשמירה על צביונו ההטרוגני של הנמל ומתוך שאיפה "לתקן מבלי לקלקל": חברתית, תכנונית ועיצובית. הפרויקט כלל את שיקום מערך התשתיות של הנמל, לרבות תשתיות ימיות ושיקום מבנים בהם הוגדר עירוב שימושים הכולל פעילות תרבות ופנאי, וכן מענה לצרכי הדייגים.

הנמל עבר מיתוג מחדש שכלל שילוט ועיצוב של המרחב הציבורי. מנהלת התפעול שהוקמה הופקדה על ניהול הנכסים, המעגנה והפעילות השוטפת בנמל. כלל הפעולות בוצעו תוך הקפדה על שיח עם ציבור הדייגים וקבוצות אוכלוסיה מגוונות ביפו לטובת בניית יחסי האמון בין הפרויקט לבין תושבי יפו, הדייגים ובעלי כלי השייט בנמל.

החברה פעלה בנמל עד שנת 2012 והובילה את הנמל לצמיחה בכמות המבקרים ובשטחי הפעילות

צוות מוביל


רן וולף, אורית צבר, מאיה ברעם

דילוג לתוכן