המרחב העירוני

מדריך מסופי תשתית לאוטובוסים

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ניהול / סטטוטוריקה / פרוגראמה

תעודת זהות

מקום: ארצי
שנת התחלה: 2023
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב העירוני

מדריך מסופי תשתית לאוטובוסים

ארצי, 2023

מטרות המדריך הן קיצור זמן התכנון המפורט, הפחתת עלות התכנון ויצירת דמי תכנון אחידים, שיפור רמת השירות למשתמשים ולנהגים ושיפור התכנון הסטטוטורי. המדריך מאגד את כלל הדיסציפלינות הנדרשות משלב הזמנת העבודה ועד משתמש הקצה, כתיבת ההנחיות במדריך נועדה לסייע ליזמים ומפעילים פוטנציאליים שייקחו חלק בתכנון ובהקמת המסופים, תפעולם ואחזקתם.

החברה מנהלת את הפרויקט עבור חברת נתיבי איילון – בין השאר מעניקה החברה שירותי ניהול פרויקט וליווי אסטרטגי לבניית המדריך ,לאפיון מתקני תשתית ולהצגת עקרונות תכנון רב-תחומיים לאפיון המתקנים

החברה מנהלת את הפרויקט עבור חברת נתיבי איילון - בין השאר מעניקה החברה שירותי ניהול פרויקט וליווי אסטרטגי לבניית המדריך, לאפיון מתקני תשתית ולהצגת עקרונות תכנון רב-תחומיים לאפיון המתקנים

צוות מוביל


עומר כהן, דבי לואיס

פרויקט זה נעשה בשיתוף

רכטר אדריכלים

מדריך מסופי תשתית לאוטובוסים

תעודת זהות

מקום: ארצי
שנת התחלה: 2023
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ניהול / סטטוטוריקה / פרוגראמה

קישור הועתק

החברה מנהלת את הפרויקט עבור חברת נתיבי איילון - בין השאר מעניקה החברה שירותי ניהול פרויקט וליווי אסטרטגי לבניית המדריך, לאפיון מתקני תשתית ולהצגת עקרונות תכנון רב-תחומיים לאפיון המתקנים

מטרות המדריך הן קיצור זמן התכנון המפורט, הפחתת עלות התכנון ויצירת דמי תכנון אחידים, שיפור רמת השירות למשתמשים ולנהגים ושיפור התכנון הסטטוטורי. המדריך מאגד את כלל הדיסציפלינות הנדרשות משלב הזמנת העבודה ועד משתמש הקצה, כתיבת ההנחיות במדריך נועדה לסייע ליזמים ומפעילים פוטנציאליים שייקחו חלק בתכנון ובהקמת המסופים, תפעולם ואחזקתם.

החברה מנהלת את הפרויקט עבור חברת נתיבי איילון - בין השאר מעניקה החברה שירותי ניהול פרויקט וליווי אסטרטגי לבניית המדריך ,לאפיון מתקני תשתית ולהצגת עקרונות תכנון רב-תחומיים לאפיון המתקנים

צוות מוביל


עומר כהן, דבי לואיס

פרויקט זה נעשה בשיתוף

רכטר אדריכלים

דילוג לתוכן