המרחב הקהילתי

פרויקט המטרו, מתח”מים

תכולת עבודה

אסטרטגיה / קהילה

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב הקהילתי

פרויקט המטרו, מתח”מים

המתח”מים – מרכזי תחבורה משולבים, הם המוקדים המשמעותיים ביותר שאותרו במסגרת פרויקט המטרו בגוש דן. מטרתם של המתח”מים היא לספק את הקישוריות הטובה ביותר בין אמצעי התחבורה הציבורית השונים ולהפוך לנקודות עניין ומוקדי משיכה אזוריים. מתוקף מיקומם במוקדי מפתח בגוש דן, למתח”מים פוטנציאל להוות מנוף לפיתוח אזורי ולהפוך למוקדים בעלי ערך מוסף – עירוני, כלכלי, תרבותי. מטרת המהלך היא להפוך את המתח”מים ליעדים בפני עצמם ולא רק לנקודות מעבר.

המהלך התכנוני המורכב משלב מגוון בעלי עניין ושותפים. החברה מנהלת את התהליך האסטרטגי לשיתוף בעלי העניין השונים, משלב בניית החזון ועד לשלבי התכנון המפורט. המהלך תופס את בעלי העניין כשותפים קריטיים ליצירת תכנון מיטבי. התכנית האסטרטגית תאפשר לאתר חוזקות מקומיות ולהגדיר שותפויות תוך מתן דגש על הגדרת יחסי הגומלין בין הפיזי לערכי, וקשירת הפרויקט התחבורתי למרקם האנושי, החברתי והקהילתי המתקיים סביבו 

החברה מנהלת את התהליך האסטרטגי לשיתוף בעלי העניין השונים, משלב בניית החזון ועד לשלבי התכנון המפורט

צוות מוביל


מאי רוזנברג, דבי לואיס

פרויקט זה נעשה בשיתוף

HQ אדריכלים

דן בן עמרם הנדסה וניהול בע"מ

פרויקט המטרו, מתח”מים

תעודת זהות

שנת התחלה: 2021
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / קהילה

קישור הועתק

החברה מנהלת את התהליך האסטרטגי לשיתוף בעלי העניין השונים, משלב בניית החזון ועד לשלבי התכנון המפורט

המתח"מים - מרכזי תחבורה משולבים, הם המוקדים המשמעותיים ביותר שאותרו במסגרת פרויקט המטרו בגוש דן. מטרתם של המתח"מים היא לספק את הקישוריות הטובה ביותר בין אמצעי התחבורה הציבורית השונים ולהפוך לנקודות עניין ומוקדי משיכה אזוריים. מתוקף מיקומם במוקדי מפתח בגוש דן, למתח"מים פוטנציאל להוות מנוף לפיתוח אזורי ולהפוך למוקדים בעלי ערך מוסף - עירוני, כלכלי, תרבותי. מטרת המהלך היא להפוך את המתח"מים ליעדים בפני עצמם ולא רק לנקודות מעבר.

המהלך התכנוני המורכב משלב מגוון בעלי עניין ושותפים. החברה מנהלת את התהליך האסטרטגי לשיתוף בעלי העניין השונים, משלב בניית החזון ועד לשלבי התכנון המפורט. המהלך תופס את בעלי העניין כשותפים קריטיים ליצירת תכנון מיטבי. התכנית האסטרטגית תאפשר לאתר חוזקות מקומיות ולהגדיר שותפויות תוך מתן דגש על הגדרת יחסי הגומלין בין הפיזי לערכי, וקשירת הפרויקט התחבורתי למרקם האנושי, החברתי והקהילתי המתקיים סביבו 

צוות מוביל


מאי רוזנברג, דבי לואיס

פרויקט זה נעשה בשיתוף

HQ אדריכלים

דן בן עמרם הנדסה וניהול בע"מ

דילוג לתוכן