המרחב הקהילתי

מתחמי התפר, ירושלים

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / הפקה / פרוגראמה / קהילה / תוכן / תיירות

תעודת זהות

מקום: ירושלים
שנת התחלה: 2017
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב הקהילתי

מתחמי התפר, ירושלים

ירושלים, 2017

בשנת 2016 זיהתה היחידה לפיתוח מזרח ירושלים בעיריית ירושלים ארבעה מתחמים הנמצאים על התפר שבין שכונות יהודיות ושכונות פלסטיניות בירושלים. המתחמים זוהו על בסיס שיח משותף עם בעלי הקרקעות והנכסים ומתוך רצון לפתח שימושים תיירותיים וחיוביים במוקדים אלה במטרה להוריד את המתיחות במפגש בין מזרח למערב העיר.


החברה ערכה עבור החברה לפיתוח מזרח ירושלים פרוגראמה לפיתוח ארבעת המתחמים. הפרוגראמה כללה התייחסות להתערבות במרחב הציבורי, פיתוח עסקי מקומי, טיפול בהליכתיות וקישוריות לצד קידום פעולות בטווח הקצר במהלך החגים המוסלמיים.

בשנת 2017 הובילה החברה תכנון והקמה של שוק רמדאן במתחם על התפר שבין שכונת אום טובא לבין הר חומה. במהלך שנת 2018 קודם תכנון להחייאת דרך הגיחון בשכונת סילואן ועיצובה כמרחב ציבורי מזמין לתושבים, ולתיירים. התכנון נעשה באופן צמוד עם בעלי הקרקעות והדיירים

הפרוגראמה כללה התייחסות להתערבות במרחב הציבורי, פיתוח עסקי מקומי, טיפול בהליכתיות וקישוריות לצד קידום פעולות בטווח הקצר במהלך החגים המוסלמיים

צוות מוביל


רות אברהם

מתחמי התפר, ירושלים

תעודת זהות

מקום: ירושלים
שנת התחלה: 2017
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / הפקה / פרוגראמה / קהילה / תוכן / תיירות

קישור הועתק

הפרוגראמה כללה התייחסות להתערבות במרחב הציבורי, פיתוח עסקי מקומי, טיפול בהליכתיות וקישוריות לצד קידום פעולות בטווח הקצר במהלך החגים המוסלמיים

בשנת 2016 זיהתה היחידה לפיתוח מזרח ירושלים בעיריית ירושלים ארבעה מתחמים הנמצאים על התפר שבין שכונות יהודיות ושכונות פלסטיניות בירושלים. המתחמים זוהו על בסיס שיח משותף עם בעלי הקרקעות והנכסים ומתוך רצון לפתח שימושים תיירותיים וחיוביים במוקדים אלה במטרה להוריד את המתיחות במפגש בין מזרח למערב העיר.


החברה ערכה עבור החברה לפיתוח מזרח ירושלים פרוגראמה לפיתוח ארבעת המתחמים. הפרוגראמה כללה התייחסות להתערבות במרחב הציבורי, פיתוח עסקי מקומי, טיפול בהליכתיות וקישוריות לצד קידום פעולות בטווח הקצר במהלך החגים המוסלמיים.

בשנת 2017 הובילה החברה תכנון והקמה של שוק רמדאן במתחם על התפר שבין שכונת אום טובא לבין הר חומה. במהלך שנת 2018 קודם תכנון להחייאת דרך הגיחון בשכונת סילואן ועיצובה כמרחב ציבורי מזמין לתושבים, ולתיירים. התכנון נעשה באופן צמוד עם בעלי הקרקעות והדיירים

צוות מוביל


רות אברהם

דילוג לתוכן