המרחב העירוני

קמפוס מכללת אורנים

תכולת עבודה

ניהול / סטטוטוריקה

תעודת זהות

מקום: טבעון
שנת התחלה: 2016
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב העירוני

קמפוס מכללת אורנים

טבעון, 2016

קמפוס אורנים הוקם בשנות ה-50 של המאה ה-20 כשלוחה הצפונית של סמינר הקיבוצים להכשרת מורים, והפך עם השנים למכללה לחינוך. החברה הובילה את בניית תכנית האב והפרוגרמה למתחם מתוך ראייה עכשווית, לרבות ניהול צוות היועצים ואישור תב”ע חדשה לקמפוס המתחדש בועדה המחוזית.

מטרת התכנית (אושרה בשנת 2018) היא לספק מענה לשינויים המשמעותיים שעוברים ההוראה והמחקר בעשורים האחרונים והתאמת התשתית והדמות הפיזית של קמפוס אורנים לצרכי העתיד בתחומי המחקר וההשכלה הגבוהה.

לצד הקצאה מבוקרת של שטחים למבני ציבור (כיתות ומינהלות) ומגורי סטודנטים, התכנון שם דגש על שמירת האופי הייחודי של המקום, המאופיין בשטחים מיוערים, שטחים פתוחים, ובנייה באופי קיבוצי, וכן על ערכי בנייה ירוקה ועידוד פתרונות תחבורה בת-קיימא

החברה הובילה את בניית תכנית האב והפרוגרמה למתחם מתוך ראייה עכשווית, לרבות ניהול צוות היועצים ואישור תב"ע חדשה לקמפוס המתחדש בועדה המחוזית

צוות מוביל


ענבר גורדון, איריס לוטן, ענבל דהן דורפמן

קמפוס מכללת אורנים

תעודת זהות

מקום: טבעון
שנת התחלה: 2016
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

ניהול / סטטוטוריקה

קישור הועתק

החברה הובילה את בניית תכנית האב והפרוגרמה למתחם מתוך ראייה עכשווית, לרבות ניהול צוות היועצים ואישור תב"ע חדשה לקמפוס המתחדש בועדה המחוזית

קמפוס אורנים הוקם בשנות ה-50 של המאה ה-20 כשלוחה הצפונית של סמינר הקיבוצים להכשרת מורים, והפך עם השנים למכללה לחינוך. החברה הובילה את בניית תכנית האב והפרוגרמה למתחם מתוך ראייה עכשווית, לרבות ניהול צוות היועצים ואישור תב"ע חדשה לקמפוס המתחדש בועדה המחוזית.

מטרת התכנית (אושרה בשנת 2018) היא לספק מענה לשינויים המשמעותיים שעוברים ההוראה והמחקר בעשורים האחרונים והתאמת התשתית והדמות הפיזית של קמפוס אורנים לצרכי העתיד בתחומי המחקר וההשכלה הגבוהה.

לצד הקצאה מבוקרת של שטחים למבני ציבור (כיתות ומינהלות) ומגורי סטודנטים, התכנון שם דגש על שמירת האופי הייחודי של המקום, המאופיין בשטחים מיוערים, שטחים פתוחים, ובנייה באופי קיבוצי, וכן על ערכי בנייה ירוקה ועידוד פתרונות תחבורה בת-קיימא

צוות מוביל


ענבר גורדון, איריס לוטן, ענבל דהן דורפמן

דילוג לתוכן