המרחב העירוני

מדיניות שימור ירושלים

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ניהול / סטטוטוריקה / שימור

תעודת זהות

מקום: ירושלים
שנת התחלה: 2016
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב העירוני

מדיניות שימור ירושלים

ירושלים, 2016

יותר מכל עיר בארץ, ואולי אף בעולם, עשירה ירושלים בנכסים אדריכליים בנויים מתקופות שונות. עם זאת, לאורך השנים לא הציגה העיר תכנית סדורה למדיניות שימור עירונית גורפת. בימים אלה מקדמת עיריית ירושלים באמצעות החברה תכנית מדיניות וממשק לשימור ופיתוח בירושלים.

התכנית המורכבת כוללת התבוננות וניתוח של כלל חלקי העיר והיא מציעה אסטרטגיה תכנונית-אדריכלית, כלכלית ומיתוגית. עוד מציעה התכנית כלים אופרטיביים לניהול ויישום מדיניות השימור בעיר באופן שיעניק לה משמעות ונוכחות במרחב הירושלמי

עיריית ירושלים מקדמת באמצעות החברה תכנית מדיניות וממשק לשימור ופיתוח בירושלים

צוות מוביל


ענבר גורדון

פרויקט זה נעשה בשיתוף

גרואג-הראל אדריכלים - שימור וקיימות

מדיניות שימור ירושלים

תעודת זהות

מקום: ירושלים
שנת התחלה: 2016
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ניהול / סטטוטוריקה / שימור

קישור הועתק

עיריית ירושלים מקדמת באמצעות החברה תכנית מדיניות וממשק לשימור ופיתוח בירושלים

יותר מכל עיר בארץ, ואולי אף בעולם, עשירה ירושלים בנכסים אדריכליים בנויים מתקופות שונות. עם זאת, לאורך השנים לא הציגה העיר תכנית סדורה למדיניות שימור עירונית גורפת. בימים אלה מקדמת עיריית ירושלים באמצעות החברה תכנית מדיניות וממשק לשימור ופיתוח בירושלים.

התכנית המורכבת כוללת התבוננות וניתוח של כלל חלקי העיר והיא מציעה אסטרטגיה תכנונית-אדריכלית, כלכלית ומיתוגית. עוד מציעה התכנית כלים אופרטיביים לניהול ויישום מדיניות השימור בעיר באופן שיעניק לה משמעות ונוכחות במרחב הירושלמי

צוות מוביל


ענבר גורדון

פרויקט זה נעשה בשיתוף

גרואג-הראל אדריכלים - שימור וקיימות

דילוג לתוכן