המרחב העירוני

שוק הכרמל, תל אביב-יפו

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / ניהול / קהילה / תעסוקה

תעודת זהות

מקום: תל אביב
שנת התחלה: 2021
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב העירוני

שוק הכרמל, תל אביב-יפו

תל אביב, 2021

עם היווסדה של תל אביב התעקשו מייסדיה שלא להקים בה חנויות ומסחר. העיר תוכננה והוקמה כעיר גנים כמעט אוטופית. אך החיים עשו את שלהם וכבר בשנות ה-20 התבסס השוק המקומי. לאורך השנים השוק היה למטרד כפי שאפשר לקרוא במכתב שכתב מאיר דיזנגוף למפקד המשטרה העירונית: “בכל בוקר יכולים לראות שם סביב המקום, שנועד היה להיות גן ילדים, גמלים וחמורים […] והכל מלוכלך. אני מבקש אפוא מכבודו לשלוח לשם בכל בוקר השכם שומר שישגיח שלא יהפכו מקום זה עוד הפעם לשוק״. עם השנים התבסס השוק עד שנהיה למוסד וסמל.

לאחר שנים של פעילות אורגנית, החליטה עיריית תל-אביב־יפו לבצע פרויקט התחדשות עירונית בשוק הכרמל. מדובר בפרויקט מורכב הכולל תכנון, אדריכלות ואדריכלות נוף, תשתיות והסדרה ארגונית וסטאטוטורית ועל כן הוא נדרש לקידום בראייה הוליסטית.

החברה מלווה את חידוש שוק הכרמל במישור הפיזי לרבות תשתיות ומרחב ציבורי, במישור הנכסי והמשפטי הכולל הסדרת זכויות ורשיונות, במישור התפעולי בפעילויות תומכות שוק בתחומים של תרבות, תוכן ועיצוב ובמישור הקהילתי בעבודה שוטפת בשותפות עם הסוחרים והסוחרות

החברה מלווה את חידוש שוק הכרמל במישור הפיזי לרבות תשתיות ומרחב ציבורי, במישור הנכסי והמשפטי הכולל הסדרת זכויות ורשיונות, במישור התפעולי בפעילויות תומכות שוק בתחומים של תרבות, תוכן ועיצוב ובמישור הקהילתי בעבודה שוטפת בשותפות עם הסוחרים והסוחרות

צוות מוביל


דבי לואיס, אולגה לנקיס, אלדן טאנר, נעמי ירוחם

פרויקט זה נעשה בשיתוף

אגף נכסים עיריית תל-אביב־יפו

עזרה וביצרון

חלמיש

שוק הכרמל, תל אביב-יפו

תעודת זהות

מקום: תל אביב
שנת התחלה: 2021
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / ניהול / קהילה / תעסוקה

קישור הועתק

החברה מלווה את חידוש שוק הכרמל במישור הפיזי לרבות תשתיות ומרחב ציבורי, במישור הנכסי והמשפטי הכולל הסדרת זכויות ורשיונות, במישור התפעולי בפעילויות תומכות שוק בתחומים של תרבות, תוכן ועיצוב ובמישור הקהילתי בעבודה שוטפת בשותפות עם הסוחרים והסוחרות

עם היווסדה של תל אביב התעקשו מייסדיה שלא להקים בה חנויות ומסחר. העיר תוכננה והוקמה כעיר גנים כמעט אוטופית. אך החיים עשו את שלהם וכבר בשנות ה-20 התבסס השוק המקומי. לאורך השנים השוק היה למטרד כפי שאפשר לקרוא במכתב שכתב מאיר דיזנגוף למפקד המשטרה העירונית: "בכל בוקר יכולים לראות שם סביב המקום, שנועד היה להיות גן ילדים, גמלים וחמורים [...] והכל מלוכלך. אני מבקש אפוא מכבודו לשלוח לשם בכל בוקר השכם שומר שישגיח שלא יהפכו מקום זה עוד הפעם לשוק״. עם השנים התבסס השוק עד שנהיה למוסד וסמל.

לאחר שנים של פעילות אורגנית, החליטה עיריית תל-אביב־יפו לבצע פרויקט התחדשות עירונית בשוק הכרמל. מדובר בפרויקט מורכב הכולל תכנון, אדריכלות ואדריכלות נוף, תשתיות והסדרה ארגונית וסטאטוטורית ועל כן הוא נדרש לקידום בראייה הוליסטית.

החברה מלווה את חידוש שוק הכרמל במישור הפיזי לרבות תשתיות ומרחב ציבורי, במישור הנכסי והמשפטי הכולל הסדרת זכויות ורשיונות, במישור התפעולי בפעילויות תומכות שוק בתחומים של תרבות, תוכן ועיצוב ובמישור הקהילתי בעבודה שוטפת בשותפות עם הסוחרים והסוחרות

צוות מוביל


דבי לואיס, אולגה לנקיס, אלדן טאנר, נעמי ירוחם

פרויקט זה נעשה בשיתוף

אגף נכסים עיריית תל-אביב־יפו

עזרה וביצרון

חלמיש

דילוג לתוכן