המרחב התיירותי

ירוחם

תכולת עבודה

אסטרטגיה / הפקה / מיתוג / פרוגראמה / קהילה / תוכן / תיירות / תעסוקה

תעודת זהות

מקום: ירוחם
שנת התחלה: 2012
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב התיירותי

ירוחם

ירוחם, 2012

לטובת חיזוקה הכלכלי והמיתוגי פנתה המועצה המקומית ירוחם לחברה על מנת שתכין תכנית ליצירת מוקדי משיכה תיירותים בעיר. החברה ליוותה את המועצה באופן שוטף בתהליכי מיתוג, יצירת ערוצי פיתוח וכן תכנון והפקת אירועי תוכן שונים.

התכנית כללה ליווי צמוד לעסקים לרבות מיתוג, שדרוג, חבירה ליועצים ולגורמים מומחים לפי הצורך בתחומים השונים ועוד. התכנית נכללה בתכנית ‘עיר בלב פארק’ לשיקום פארק ירוחם וכללה גם ניהול עבודות בשטח עד להקמת חברת ניהול מקומית- החברה הכלכלית ירוחם.

עוד כללה העבודה גיוס שותפים אסטרטגיים ממשלתיים וגיוס קרנות מחו”ל להשקעה בפרויקטים, סיוע בקידום פרויקטים כלכליים וליווי של המרכז המסחרי הוותיק

החברה ליוותה את המועצה באופן שוטף בתהליכי מיתוג, יצירת ערוצי פיתוח וכן תכנון והפקת אירועי תוכן שונים

צוות מוביל


איתי אסולין

ירוחם

תעודת זהות

מקום: ירוחם
שנת התחלה: 2012
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / הפקה / מיתוג / פרוגראמה / קהילה / תוכן / תיירות / תעסוקה

קישור הועתק

החברה ליוותה את המועצה באופן שוטף בתהליכי מיתוג, יצירת ערוצי פיתוח וכן תכנון והפקת אירועי תוכן שונים

לטובת חיזוקה הכלכלי והמיתוגי פנתה המועצה המקומית ירוחם לחברה על מנת שתכין תכנית ליצירת מוקדי משיכה תיירותים בעיר. החברה ליוותה את המועצה באופן שוטף בתהליכי מיתוג, יצירת ערוצי פיתוח וכן תכנון והפקת אירועי תוכן שונים.

התכנית כללה ליווי צמוד לעסקים לרבות מיתוג, שדרוג, חבירה ליועצים ולגורמים מומחים לפי הצורך בתחומים השונים ועוד. התכנית נכללה בתכנית 'עיר בלב פארק' לשיקום פארק ירוחם וכללה גם ניהול עבודות בשטח עד להקמת חברת ניהול מקומית- החברה הכלכלית ירוחם.

עוד כללה העבודה גיוס שותפים אסטרטגיים ממשלתיים וגיוס קרנות מחו"ל להשקעה בפרויקטים, סיוע בקידום פרויקטים כלכליים וליווי של המרכז המסחרי הוותיק

צוות מוביל


איתי אסולין

דילוג לתוכן