המרחב התרבותי

מתחם שנלר, ירושלים

תכולת עבודה

פרוגראמה / קהילה / שימור / תוכן / תיירות / תרבות

תעודת זהות

מקום: ירושלים
שנת התחלה: 2016
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: פרטי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב התרבותי

מתחם שנלר, ירושלים

ירושלים, 2016

מתחם שנלר בירושלים נבנה באמצע המאה ה-19 על ידי לודוויג שנלר כבית יתומות סורי. הוא פעל עד לתחילת המאה ה-21 בליבן של השכונות החרדיות בירושלים, וכלל בתוכו סדרה של מבנים מרשימים שנבנו סביב מבנה מרכזי מונומנטלי.

בשנת 2016 עבר הבניין הראשי לניהולה של עמותת “קהילות ישראל” והוקצה לטובת הקמת מרכז תוכן פתוח לציבור, תוך פנייה לקהלי יעד מקומיים וכן לתיירות פנים וחוץ.

החברה ערכה עבור העמותה פרוגראמת תוכן ושימושים למבנה. הפרוגראמה התבססה על חיבור לקהילות ישראל ותפוצות ישראל במסגרת קונספט מעטפת וחיבור לתחום הגנאלוגיה

החברה ערכה עבור העמותה פרוגראמת תוכן ושימושים למבנה. הפרוגראמה התבססה על חיבור לקהילות ישראל ותפוצות ישראל במסגרת קונספט מעטפת וחיבור לתחום הגנאלוגיה

צוות מוביל


רות אברהם

מתחם שנלר, ירושלים

תעודת זהות

מקום: ירושלים
שנת התחלה: 2016
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: פרטי

תכולת עבודה

פרוגראמה / קהילה / שימור / תוכן / תיירות / תרבות

קישור הועתק

החברה ערכה עבור העמותה פרוגראמת תוכן ושימושים למבנה. הפרוגראמה התבססה על חיבור לקהילות ישראל ותפוצות ישראל במסגרת קונספט מעטפת וחיבור לתחום הגנאלוגיה

מתחם שנלר בירושלים נבנה באמצע המאה ה-19 על ידי לודוויג שנלר כבית יתומות סורי. הוא פעל עד לתחילת המאה ה-21 בליבן של השכונות החרדיות בירושלים, וכלל בתוכו סדרה של מבנים מרשימים שנבנו סביב מבנה מרכזי מונומנטלי.

בשנת 2016 עבר הבניין הראשי לניהולה של עמותת "קהילות ישראל" והוקצה לטובת הקמת מרכז תוכן פתוח לציבור, תוך פנייה לקהלי יעד מקומיים וכן לתיירות פנים וחוץ.

החברה ערכה עבור העמותה פרוגראמת תוכן ושימושים למבנה. הפרוגראמה התבססה על חיבור לקהילות ישראל ותפוצות ישראל במסגרת קונספט מעטפת וחיבור לתחום הגנאלוגיה

צוות מוביל


רות אברהם

דילוג לתוכן