המרחב התרבותי

בית לעברית

תכולת עבודה

אסטרטגיה / מיתוג / פרוגראמה / תוכן / תרבות

תעודת זהות

מקום: ראשון לציון
שנת התחלה: 2017
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב התרבותי

בית לעברית

ראשון לציון, 2017

vp1_06_RAL1016

הדמיה: אפרת קובלסקי אדריכלים

vp2_04_RAL1016

הדמיה: אפרת קובלסקי אדריכלים

171203 view 12_new

הדמיה: אפרת קובלסקי אדריכלים

Screen Shot 2020-11-24 at 9.12.30

הדמיה: אפרת קובלסקי אדריכלים

בית לעברית בראשון לציון עתיד להיות מוסד המוקדש לשפה ולתרבות הקשורה בשפה העברית. המרכז יהווה מוסד תרבות המשלב בין תצוגה חווייתית, בית ליזמות בתחומי השפה, פעילויות העשרה, מרחב ציבורי פתוח ומוסד חינוך (בית ספר יסודי ממלכתי).

הבית יקום במתחם ההיסטורי של בית ספר ׳חביב׳ בראשון לציון ויהיה עוגן של פעילות תרבות, בילוי ופנאי בעיר ההיסטורית. עבודת החברה כללה בניית פרוגראמה והגדרת כלל השימושים בקמפוס, לצד התוויה של תנועת הקהל והתפעול של המתחם. עוד גובשה תכנית עבודה להשמשה זמנית של מבנה בית הספר (לכשיתפנה) ולהתנעת פעילות במבנים לשימור ובמרחב הציבורי העירוני

עבודת החברה כללה בניית פרוגראמה והגדרת כלל השימושים בקמפוס, לצד התוויה של תנועת הקהל והתפעול של המתחם

צוות מוביל


רות אברהם

בית לעברית

תעודת זהות

מקום: ראשון לציון
שנת התחלה: 2017
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / מיתוג / פרוגראמה / תוכן / תרבות

קישור הועתק

vp1_06_RAL1016

הדמיה: אפרת קובלסקי אדריכלים

vp2_04_RAL1016

הדמיה: אפרת קובלסקי אדריכלים

171203 view 12_new

הדמיה: אפרת קובלסקי אדריכלים

Screen Shot 2020-11-24 at 9.12.30

הדמיה: אפרת קובלסקי אדריכלים

עבודת החברה כללה בניית פרוגראמה והגדרת כלל השימושים בקמפוס, לצד התוויה של תנועת הקהל והתפעול של המתחם

בית לעברית בראשון לציון עתיד להיות מוסד המוקדש לשפה ולתרבות הקשורה בשפה העברית. המרכז יהווה מוסד תרבות המשלב בין תצוגה חווייתית, בית ליזמות בתחומי השפה, פעילויות העשרה, מרחב ציבורי פתוח ומוסד חינוך (בית ספר יסודי ממלכתי).

הבית יקום במתחם ההיסטורי של בית ספר ׳חביב׳ בראשון לציון ויהיה עוגן של פעילות תרבות, בילוי ופנאי בעיר ההיסטורית. עבודת החברה כללה בניית פרוגראמה והגדרת כלל השימושים בקמפוס, לצד התוויה של תנועת הקהל והתפעול של המתחם. עוד גובשה תכנית עבודה להשמשה זמנית של מבנה בית הספר (לכשיתפנה) ולהתנעת פעילות במבנים לשימור ובמרחב הציבורי העירוני

צוות מוביל


רות אברהם

דילוג לתוכן