המרחב התיירותי

פארק תיירותי, קיבוץ כרמים

תכולת עבודה

מיתוג / פרוגראמה / תיירות

תעודת זהות

מקום: קיבוץ כרמים
שנת התחלה: 2011
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב התיירותי

פארק תיירותי, קיבוץ כרמים

קיבוץ כרמים, 2011

בקיבוץ כרמים שבצפון הנגב מגוון שטחים פתוחים איכותיים המהווים תשתית לפיתוח תיירות כפרית.

החברה ערכה פרוגראמה לפיתוח עוגני תיירות חדשים בקיבוץ לרבות מודל כלכלי להמשך הפיתוח. הפרוגראמה כללה בניית תוכן למוצרים משלימים לכפר הנופש, חבילות תיירות, ליווי הכנת פרוגראמת שילוט וכן מיתוג ראשוני

החברה ערכה פרוגראמה לפיתוח עוגני תיירות חדשים בקיבוץ לרבות מודל כלכלי להמשך הפיתוח

צוות מוביל


איריס לוטן

פארק תיירותי, קיבוץ כרמים

תעודת זהות

מקום: קיבוץ כרמים
שנת התחלה: 2011
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

מיתוג / פרוגראמה / תיירות

קישור הועתק

החברה ערכה פרוגראמה לפיתוח עוגני תיירות חדשים בקיבוץ לרבות מודל כלכלי להמשך הפיתוח

בקיבוץ כרמים שבצפון הנגב מגוון שטחים פתוחים איכותיים המהווים תשתית לפיתוח תיירות כפרית.

החברה ערכה פרוגראמה לפיתוח עוגני תיירות חדשים בקיבוץ לרבות מודל כלכלי להמשך הפיתוח. הפרוגראמה כללה בניית תוכן למוצרים משלימים לכפר הנופש, חבילות תיירות, ליווי הכנת פרוגראמת שילוט וכן מיתוג ראשוני

צוות מוביל


איריס לוטן

דילוג לתוכן