המרחב התיירותי

פארק אריאל שרון

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / הפקה / מיתוג / ניהול / תוכן / תיירות

תעודת זהות

מקום: פארק אריאל שרון
שנת התחלה: 2010
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב התיירותי

פארק אריאל שרון

פארק אריאל שרון, 2010

פארק אריאל שרון שקם על הר הזבל חירייה הוא מפרויקטי פיתוח הנוף והמרחב החשובים והמרתקים שנעשו בישראל. בשנות ההקמה העניקה החברה שירותי ליווי אסטרטגי וכלכלי לתהליך ההקמה של הפארק ומיצובו בפני הציבור.

החברה ליוותה את עבודות הפיתוח ואת גיבוש המדיניות לשימוש בשטחי הפארק, כולל ניהול פרויקטי פיתוח נקודתיים בשטחי הפארק, ריכוז צוותי היועצים להשלמת היערכות הפארק לקליטת קהל ותכנון והטמעת מודל ההפעלה. עוד הובילה החברה תכנית מיתוג ומיצוב להעלאת מודעות, תכנית פעילות המשלבת בין אירועים פרטיים ומסחריים לאירועים פתוחים לקהל הרחב והעניקה שירותי ייעוץ שוטף בתחום השיווק לקראת פתיחת הפארק לציבור

החברה ליוותה את עבודות הפיתוח ואת גיבוש המדיניות לשימוש בשטחי הפארק, כולל ניהול פרויקטי פיתוח נקודתיים בשטחי הפארק, ריכוז צוותי היועצים להשלמת היערכות הפארק לקליטת קהל ותכנון והטמעת מודל ההפעלה

צוות מוביל


איתי אסולין, אורית צבר

פארק אריאל שרון

תעודת זהות

מקום: פארק אריאל שרון
שנת התחלה: 2010
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / ביצוע / הפקה / מיתוג / ניהול / תוכן / תיירות

קישור הועתק

החברה ליוותה את עבודות הפיתוח ואת גיבוש המדיניות לשימוש בשטחי הפארק, כולל ניהול פרויקטי פיתוח נקודתיים בשטחי הפארק, ריכוז צוותי היועצים להשלמת היערכות הפארק לקליטת קהל ותכנון והטמעת מודל ההפעלה

פארק אריאל שרון שקם על הר הזבל חירייה הוא מפרויקטי פיתוח הנוף והמרחב החשובים והמרתקים שנעשו בישראל. בשנות ההקמה העניקה החברה שירותי ליווי אסטרטגי וכלכלי לתהליך ההקמה של הפארק ומיצובו בפני הציבור.

החברה ליוותה את עבודות הפיתוח ואת גיבוש המדיניות לשימוש בשטחי הפארק, כולל ניהול פרויקטי פיתוח נקודתיים בשטחי הפארק, ריכוז צוותי היועצים להשלמת היערכות הפארק לקליטת קהל ותכנון והטמעת מודל ההפעלה. עוד הובילה החברה תכנית מיתוג ומיצוב להעלאת מודעות, תכנית פעילות המשלבת בין אירועים פרטיים ומסחריים לאירועים פתוחים לקהל הרחב והעניקה שירותי ייעוץ שוטף בתחום השיווק לקראת פתיחת הפארק לציבור

צוות מוביל


איתי אסולין, אורית צבר

דילוג לתוכן