המרחב התיירותי

תכנית פיתוח לתיירות, ראש פינה

תכולת עבודה

אסטרטגיה / מיתוג / סטטוטוריקה / פרוגראמה / קהילה / תוכן / תיירות / תרבות

תעודת זהות

מקום: ראש פינה
שנת התחלה: 2015
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב התיירותי

תכנית פיתוח לתיירות, ראש פינה

ראש פינה, 2015

המושבה ראש פינה היא פנינה תיירותית בצפון הארץ. על מנת לגבש “מוצר תיירותי” עדכני ומדוייק, פנתה המועצה האזורית ראש פינה לחברה במטרה שזו תוביל עבורה תכנית לקידום חוזקות התיירות במושבה. החברה ערכה תוכנית אב לפיתוח התיירות במושבה שהתבססה על עקרונות בהם חיבור בין האתר ההיסטורי לבין המסחר בכניסה למושבה, וחיבור לסיפור המקומי של תיירות והתיישבות במושבה.

התכנית הציעה פעולה רב שלבית מבוססת על פעולות מרחביות בטווח הקצר, השמשת מבנים לשימור בטווח בינוני וקידום תב”ע והסדרה סטטוטורית של תנועה במרחב הציבורי, כל זאת לצד גיבוש הסיפור המקומי והעשרת התכנים התיירותיים שמציעה המושבה. הפעולות שהוצעו גובשו בהליך שיתוף ציבור

החברה ערכה תוכנית אב לפיתוח התיירות במושבה שהתבססה על עקרונות בהם חיבור בין האתר ההיסטורי לבין המסחר בכניסה למושבה, וחיבור לסיפור המקומי של תיירות והתיישבות במושבה

צוות מוביל


איריס לוטן, רות אברהם

תכנית פיתוח לתיירות, ראש פינה

תעודת זהות

מקום: ראש פינה
שנת התחלה: 2015
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / מיתוג / סטטוטוריקה / פרוגראמה / קהילה / תוכן / תיירות / תרבות

קישור הועתק

החברה ערכה תוכנית אב לפיתוח התיירות במושבה שהתבססה על עקרונות בהם חיבור בין האתר ההיסטורי לבין המסחר בכניסה למושבה, וחיבור לסיפור המקומי של תיירות והתיישבות במושבה

המושבה ראש פינה היא פנינה תיירותית בצפון הארץ. על מנת לגבש "מוצר תיירותי" עדכני ומדוייק, פנתה המועצה האזורית ראש פינה לחברה במטרה שזו תוביל עבורה תכנית לקידום חוזקות התיירות במושבה. החברה ערכה תוכנית אב לפיתוח התיירות במושבה שהתבססה על עקרונות בהם חיבור בין האתר ההיסטורי לבין המסחר בכניסה למושבה, וחיבור לסיפור המקומי של תיירות והתיישבות במושבה.

התכנית הציעה פעולה רב שלבית מבוססת על פעולות מרחביות בטווח הקצר, השמשת מבנים לשימור בטווח בינוני וקידום תב"ע והסדרה סטטוטורית של תנועה במרחב הציבורי, כל זאת לצד גיבוש הסיפור המקומי והעשרת התכנים התיירותיים שמציעה המושבה. הפעולות שהוצעו גובשו בהליך שיתוף ציבור

צוות מוביל


איריס לוטן, רות אברהם

דילוג לתוכן