המרחב התיירותי

תכנית אב לתיירות, אשדוד

תכולת עבודה

אסטרטגיה / מיתוג / פרוגראמה / תוכן / תיירות

תעודת זהות

מקום: אשדוד
שנת התחלה: 2017
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב התיירותי

תכנית אב לתיירות, אשדוד

אשדוד, 2017

התכנית האסטרטגית מגדירה תיירות חוויתית-כלכלית הנשענת על נכסי עיר הנמל הים תיכונית העשירה במגוון תרבויות וקהילות לטובת משיכת קהלים חדשים לאשדוד. עוד מאפשרת התכנית את הארכת משך השהות של המבקרים המגיעים אל העיר וסביבתה תוך העשרת תוכן הביקור ושיפור מתמיד בחווית המבקר.

הפיתוח שהוצע בתכנית האב ומבוצע ע”י חברת חופית מתבסס על שילוב בין חוויה עירונית – עיר לחוף ים, לצד חוויה של טבע וסביבה. המבקר הנכנס למרחב התיירותי של העיר יוכל לנוע על צירי תיירות ברורים, משולטים וממותגים אשר יעצימו את הביקור ויחשפו את הבאים בשערי העיר לאתרים ומוקדי עצירה נוספים אליהם יוכלו לחזור בעתיד

הפיתוח שהוצע בתכנית האב ומבוצע ע"י חברת חופית מתבסס על שילוב בין חוויה עירונית - עיר לחוף ים לצד חוויה של טבע וסביבה

צוות מוביל


איריס לוטן, ענבל דהן דורפמן

תכנית אב לתיירות, אשדוד

תעודת זהות

מקום: אשדוד
שנת התחלה: 2017
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / מיתוג / פרוגראמה / תוכן / תיירות

קישור הועתק

הפיתוח שהוצע בתכנית האב ומבוצע ע"י חברת חופית מתבסס על שילוב בין חוויה עירונית - עיר לחוף ים לצד חוויה של טבע וסביבה

התכנית האסטרטגית מגדירה תיירות חוויתית-כלכלית הנשענת על נכסי עיר הנמל הים תיכונית העשירה במגוון תרבויות וקהילות לטובת משיכת קהלים חדשים לאשדוד. עוד מאפשרת התכנית את הארכת משך השהות של המבקרים המגיעים אל העיר וסביבתה תוך העשרת תוכן הביקור ושיפור מתמיד בחווית המבקר.

הפיתוח שהוצע בתכנית האב ומבוצע ע"י חברת חופית מתבסס על שילוב בין חוויה עירונית - עיר לחוף ים, לצד חוויה של טבע וסביבה. המבקר הנכנס למרחב התיירותי של העיר יוכל לנוע על צירי תיירות ברורים, משולטים וממותגים אשר יעצימו את הביקור ויחשפו את הבאים בשערי העיר לאתרים ומוקדי עצירה נוספים אליהם יוכלו לחזור בעתיד

צוות מוביל


איריס לוטן, ענבל דהן דורפמן

דילוג לתוכן