המרחב התיירותי

מועצה אזורית גזר, אסטרטגיה מרחבית

תכולת עבודה

אסטרטגיה / פרוגראמה / שימור / תוכן / תיירות / תרבות

תעודת זהות

מקום: מועצה אזורית גזר
שנת התחלה: 2021
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב התיירותי

מועצה אזורית גזר, אסטרטגיה מרחבית

מועצה אזורית גזר, 2021

צילום: אורניר הפקות, באדיבות מועצה אזורית גזר

צילומים: אורניר הפקות, באדיבות מועצה אזורית גזר

בית הרצל ביער חולדה: צילום: רונן חורש, באדיבות מועצה אזורית גזר

בית הרצל ביער חולדה: צילום: רונן חורש, באדיבות מועצה אזורית גזר

המועצה האזורית גזר שבין גבולותיה שזורים אתרים היסטוריים בעלי חשיבות משמעותית לתולדות העם והארץ, נבחרה ע”י משרד ירושלים ומורשת והחברה הממשלתית לתיירות כפרויקט פיילוט לאומי לפיתוח מורשת מרחבית בתחומה. זוהי הפעם הראשונה שהמשרד מבקש לפתח מרחב שלם, מתוך ראייה כוללנית המעניקה פרשנות פיזית למונח זה.

במסגרת הפיילוט, גובשה על ידי החברה אסטרטגיה מרחבית הקושרת את כלל אתרי וערכי המורשת במרחב לטובת תכנית פיתוח מפורטת, הניתנת ליישום וביצוע רב שלביים. התכנית מגדירה מודל חדשני המסדיר את הממשקים בין התיישבות, סביבה ואתרי מורשת. זוהי פרשנות עכשווית מתקדמת למדיניות שמירת השטחים הפתוחים ולמדיניות השימור המקובלות כיום בישראל.

החברה הובילה את התכנית מתוך תפישה המתייחסת דווקא אל השטחים הפתוחים והשטחים החקלאיים, כמו גם שטחי התפר ביניהם המצויים בתת פיתוח כאל הנכס המורשתי, ההתיישבותי והכלכלי המשמעותי ביותר של המועצה וכאל מאיץ לפיתוח וצמיחה כלכלית. התפישה האסטרטגית בלב התכנית גרסה כי על תכנית המורשת להוביל ליצירת שכבת הגנה משמעותית על השטחים הפתוחים כדי למנוע פיתוח עתידי בתחומם וכדי לאפשר בעתיד הרחבת המהלך אל נכסים בנויים ואל מערכת ההקשרים ביניהם.

במסגרת הפיילוט, גובשה על ידי החברה אסטרטגיה מרחבית הקושרת את כלל אתרי וערכי המורשת במרחב לטובת תכנית פיתוח מפורטת, הניתנת ליישום וביצוע רב שלביים

צוות מוביל


רוני בורג, חן גזית, יונתן פליטמן, אורי גינוסר

פרויקט זה נעשה בשיתוף

משרד ירושלים ומורשת

החברה הממשלתית לתיירות

המועצה האזורית גזר

מועצה אזורית גזר, אסטרטגיה מרחבית

תעודת זהות

מקום: מועצה אזורית גזר
שנת התחלה: 2021
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

אסטרטגיה / פרוגראמה / שימור / תוכן / תיירות / תרבות

קישור הועתק

צילום: אורניר הפקות, באדיבות מועצה אזורית גזר

צילום: אורניר הפקות, באדיבות מועצה אזורית גזר

צילום: אורניר הפקות, באדיבות מועצה אזורית גזר

צילומים: אורניר הפקות, באדיבות מועצה אזורית גזר

בית הרצל ביער חולדה: צילום: רונן חורש, באדיבות מועצה אזורית גזר

בית הרצל ביער חולדה: צילום: רונן חורש, באדיבות מועצה אזורית גזר

במסגרת הפיילוט, גובשה על ידי החברה אסטרטגיה מרחבית הקושרת את כלל אתרי וערכי המורשת במרחב לטובת תכנית פיתוח מפורטת, הניתנת ליישום וביצוע רב שלביים

המועצה האזורית גזר שבין גבולותיה שזורים אתרים היסטוריים בעלי חשיבות משמעותית לתולדות העם והארץ, נבחרה ע"י משרד ירושלים ומורשת והחברה הממשלתית לתיירות כפרויקט פיילוט לאומי לפיתוח מורשת מרחבית בתחומה. זוהי הפעם הראשונה שהמשרד מבקש לפתח מרחב שלם, מתוך ראייה כוללנית המעניקה פרשנות פיזית למונח זה.

במסגרת הפיילוט, גובשה על ידי החברה אסטרטגיה מרחבית הקושרת את כלל אתרי וערכי המורשת במרחב לטובת תכנית פיתוח מפורטת, הניתנת ליישום וביצוע רב שלביים. התכנית מגדירה מודל חדשני המסדיר את הממשקים בין התיישבות, סביבה ואתרי מורשת. זוהי פרשנות עכשווית מתקדמת למדיניות שמירת השטחים הפתוחים ולמדיניות השימור המקובלות כיום בישראל.

החברה הובילה את התכנית מתוך תפישה המתייחסת דווקא אל השטחים הפתוחים והשטחים החקלאיים, כמו גם שטחי התפר ביניהם המצויים בתת פיתוח כאל הנכס המורשתי, ההתיישבותי והכלכלי המשמעותי ביותר של המועצה וכאל מאיץ לפיתוח וצמיחה כלכלית. התפישה האסטרטגית בלב התכנית גרסה כי על תכנית המורשת להוביל ליצירת שכבת הגנה משמעותית על השטחים הפתוחים כדי למנוע פיתוח עתידי בתחומם וכדי לאפשר בעתיד הרחבת המהלך אל נכסים בנויים ואל מערכת ההקשרים ביניהם.

צוות מוביל


רוני בורג, חן גזית, יונתן פליטמן, אורי גינוסר

פרויקט זה נעשה בשיתוף

משרד ירושלים ומורשת

החברה הממשלתית לתיירות

המועצה האזורית גזר

דילוג לתוכן