המרחב התיירותי

חמת גדר

תכולת עבודה

פרוגראמה / שימור / תיירות

תעודת זהות

מקום: מ.א גולן
שנת התחלה: 2018
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב התיירותי

חמת גדר

מ.א גולן, 2018

באתר התיירות חמת גדר נמצאים שרידי המרחצאות הרומיים הגדולים והשמורים בעולם. השרידים נחפרו בשנות ה-80 של המאה ה-20 ומאז עומדים נעולים עקב בעיות בטיחות ומחסור בשימור הולם.

החברה ערכה פרוגראמה לשיקום, פיתוח וניהול הגן הארכיאולוגי של חמת גדר כאתר תיירות מוביל המהווה חוויה בפני עצמו, כמו גם כמוצר משלים לביקור המוכר כיום בחמת גדר.

הפרוגראמה מגדירה את שיתוף הפעולה בין השותפים השונים ומייצרת חיבור תוכני בין פעילות התיירות הקיימת באתר לבין התכנית הסטאטוטורית ופיתוח הגן הארכיאולוגי.

החברה התמקדה במחקר היסטורי גיאוגרפי, בדגש על תחום המרחצאות ברחבי העולם כבסיס לפרוגראמה שכללה שיקום הגן הארכיאולוגי ובו מרחצאות ותיאטרון רומיים ובית כנסת עתיק

החברה התמקדה במחקר היסטורי גיאוגרפי, בדגש על תחום המרחצאות ברחבי העולם כבסיס לפרוגראמה שכללה שיקום הגן הארכיאולוגי, ובו מרחצאות ותיאטרון רומיים ובית כנסת עתיק

צוות מוביל


רות אברהם

חמת גדר

תעודת זהות

מקום: מ.א גולן
שנת התחלה: 2018
סטטוס: מתמשך
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

פרוגראמה / שימור / תיירות

קישור הועתק

00100dPORTRAIT_00100_BURST20191206152100020_COVER

00100dPORTRAIT_00100_BURST20191206152700716_COVER

00100dPORTRAIT_00100_BURST20191206152748859_COVER

IMG_20191206_153210

החברה התמקדה במחקר היסטורי גיאוגרפי, בדגש על תחום המרחצאות ברחבי העולם כבסיס לפרוגראמה שכללה שיקום הגן הארכיאולוגי, ובו מרחצאות ותיאטרון רומיים ובית כנסת עתיק

באתר התיירות חמת גדר נמצאים שרידי המרחצאות הרומיים הגדולים והשמורים בעולם. השרידים נחפרו בשנות ה-80 של המאה ה-20 ומאז עומדים נעולים עקב בעיות בטיחות ומחסור בשימור הולם.

החברה ערכה פרוגראמה לשיקום, פיתוח וניהול הגן הארכיאולוגי של חמת גדר כאתר תיירות מוביל המהווה חוויה בפני עצמו, כמו גם כמוצר משלים לביקור המוכר כיום בחמת גדר.

הפרוגראמה מגדירה את שיתוף הפעולה בין השותפים השונים ומייצרת חיבור תוכני בין פעילות התיירות הקיימת באתר לבין התכנית הסטאטוטורית ופיתוח הגן הארכיאולוגי.

החברה התמקדה במחקר היסטורי גיאוגרפי, בדגש על תחום המרחצאות ברחבי העולם כבסיס לפרוגראמה שכללה שיקום הגן הארכיאולוגי ובו מרחצאות ותיאטרון רומיים ובית כנסת עתיק

צוות מוביל


רות אברהם

דילוג לתוכן