המרחב התיירותי

פארק היין, זכרון יעקב

תכולת עבודה

מיתוג / פרוגראמה / תיירות

תעודת זהות

מקום: זכרון יעקב
שנת התחלה: 2015
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב התיירותי

פארק היין, זכרון יעקב

זכרון יעקב, 2015

תכנית פארק היין היא תכנית אסטרטגית משמעותית המקודמת מזה שנים ע”י המועצה המקומית זכרון יעקב ורשות מקרקעי ישראל (רמ”י) והיא כוללת שטחי מגורים, תיירות, פארק ועוד.

החברה השתלבה בתכנית עבודה קיימת של מנהלת הפארק בדגש על קידום מיתוג, שיווק מכרזים, פיתוח עוגנים חדשים ותכנית פעילות שנתית. החברה גיבשה קונספט למיתוג ראשוני ומיצוב תודעתי של הפארק במרחב התיירותי הכלל ארצי וכן ערכה פרוגראמת שימושים ובדיקת התכנות לפרויקט שכללה המלצות לשינוי מהותי בתכנית המקורית

חברה גיבשה קונספט למיתוג ראשוני ומיצוב תודעתי של הפארק במרחב התיירותי הכלל ארצי וכן ערכה פרוגראמת שימושים ובדיקת התכנות לפרויקט

צוות מוביל


איריס לוטן

פארק היין, זכרון יעקב

תעודת זהות

מקום: זכרון יעקב
שנת התחלה: 2015
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: ציבורי

תכולת עבודה

מיתוג / פרוגראמה / תיירות

קישור הועתק

חברה גיבשה קונספט למיתוג ראשוני ומיצוב תודעתי של הפארק במרחב התיירותי הכלל ארצי וכן ערכה פרוגראמת שימושים ובדיקת התכנות לפרויקט

תכנית פארק היין היא תכנית אסטרטגית משמעותית המקודמת מזה שנים ע"י המועצה המקומית זכרון יעקב ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והיא כוללת שטחי מגורים, תיירות, פארק ועוד.

החברה השתלבה בתכנית עבודה קיימת של מנהלת הפארק בדגש על קידום מיתוג, שיווק מכרזים, פיתוח עוגנים חדשים ותכנית פעילות שנתית. החברה גיבשה קונספט למיתוג ראשוני ומיצוב תודעתי של הפארק במרחב התיירותי הכלל ארצי וכן ערכה פרוגראמת שימושים ובדיקת התכנות לפרויקט שכללה המלצות לשינוי מהותי בתכנית המקורית

צוות מוביל


איריס לוטן

דילוג לתוכן