המרחב התרבותי

בית יגאל אלון

תכולת עבודה

פרוגראמה / שימור / תוכן

תעודת זהות

מקום: קיבוץ גינוסר
שנת התחלה: 2015
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: פרטי

קישור הועתק

שתפ.י פרויקט זה

המרחב התרבותי

בית יגאל אלון

קיבוץ גינוסר, 2015

בית יגאל אלון פועל כמוזיאון ומרכז חינוכי בקיבוץ גינוסר שלחוף הכנרת מאז שנת 1986. המוזיאון פועל לקידום החברה הישראלית בהשראת מורשתו ותוך התייחסות למרחב הגלילי בו פעל והתגורר יגאל אלון. החברה הניעה תהליך אסטרטגי לחידוש תצוגות הבית ותפישת ההפעלה שלו. עוד ייעצה החברה בתחום המסחר והתיירות

החברה הניעה תהליך אסטרטגי לחידוש תצוגות הבית ותפישת ההפעלה שלו

צוות מוביל


רן וולף

בית יגאל אלון

תעודת זהות

מקום: קיבוץ גינוסר
שנת התחלה: 2015
סטטוס: הסתיים
מזמין העבודה: פרטי

תכולת עבודה

פרוגראמה / שימור / תוכן

קישור הועתק

החברה הניעה תהליך אסטרטגי לחידוש תצוגות הבית ותפישת ההפעלה שלו

בית יגאל אלון פועל כמוזיאון ומרכז חינוכי בקיבוץ גינוסר שלחוף הכנרת מאז שנת 1986. המוזיאון פועל לקידום החברה הישראלית בהשראת מורשתו ותוך התייחסות למרחב הגלילי בו פעל והתגורר יגאל אלון. החברה הניעה תהליך אסטרטגי לחידוש תצוגות הבית ותפישת ההפעלה שלו. עוד ייעצה החברה בתחום המסחר והתיירות

צוות מוביל


רן וולף

דילוג לתוכן